Μέλη ΔΕΠ

Αλεξανδροπουλος Δ.

Αλεξανδροπουλος Δ.

Αν. Καθηγητής

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην θεματική των εφαρμογών φωτονικών υλικών και μίκρο/νάνο δομών με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και στους οπτικούς αισθητήρες ...
Πλήρες Βιογραφικό

Αυγουροπουλος Γ.

Αυγουροπουλος Γ.

Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νανοδομημένα υλικά: Σύνθεση και χαρακτηρισμός. Παρασκευή νανοδομημένων οξειδίων (CuCeOx, CuMnOx) καταλυτών πολύτιμων μετάλλων ...
Πλήρες Βιογραφικό

Βαινος Ν.

Βαινος Ν.

Καθηγητής

Οι ερευνητικές δράσεις αφορούν στα πεδία: Προηγμένα οπτικά και φωτονικά συστήματα, Φωτονικά νανοσύνθετα και υβριδικά υλικά, Οπτικός χειρισμός υλικών και διαμόρφωση μικρο και ...
Πλήρες Βιογραφικό

Βανακαρας Α.

Βανακαρας Α.

Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: την στατιστική μηχανική και θερμοδυναμική μοριακών υγρών και μεσοφάσεων, την θεωρία και τις προσομοιώσεις υγρών κρυστάλλων ...
Πλήρες Βιογραφικό

Γαλανακης Ι.

Γαλανακης Ι.

Καθηγητής

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στην μελέτη των ηλεκτρονικών και μαγνητικών ιδιοτήτων τέτοιων ημι-μεταλλικών υλικών χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις ηλεκτρονικής ...
Πλήρες Βιογραφικό

Γαρουφαλής Χρήστος

Γαρουφαλής Χρήστος

Αν. Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη δομικών, ηλεκτρονικών και οπτικών ιδιοτήτων νανοδομημένων υλικών, κυρίως με μεθόδους από πρώτες αρχές από το χώρο ...
Πλήρες Βιογραφικό

Γεωργακιλας Β.

Γεωργακιλας Β.

Καθηγητής

Νανοδομημένα και νανοσύνθετα υλικά. Σύνθεση, χημική τροποποίηση και εφαρμογές. Νανοδομημένα υλικά άνθρακα (νανοσωλήνες, γραφένιο, φουλερένια ...
Πλήρες Βιογραφικό

Δήμος Κ.

Δήμος Κ.

Επ. Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό μοριακών υλικών και ειδικότερα στα εξής πεδία: Κβαντικές ψηφίδες άνθρακα και φωτοφωταυγή μελάνια και ...
Πλήρες Βιογραφικό

Θανόπουλος Ι.

Θανόπουλος Ι.

Αν. Καθηγητής

Η επιστημονική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στα υλικά που αφορούν τις κβαντικές διεργασίες είναι π.χ. ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, μοριακά συστήματα, και ...
Πλήρες Βιογραφικό

Ιατρίδη Ζ.

Ιατρίδη Ζ.

Επ. Καθηγήτρια

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στα εξής θέματα: Μελέτη συνθετικών ή φυσικής προέλευσης (π.χ. πολυσακχαρίτες) πολυμερών. Σύνθεση και ...
Πλήρες Βιογραφικό

Καλοσακας Γ.

Καλοσακας Γ.

Αν. Καθηγητής

Η επιστημονική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην θεωρητική μελέτη των παρακάτω προβλημάτων: Μεταφορά φορτίου στο DNA, Στατιστικές και ...
Πλήρες Βιογραφικό

Κουτσελας Ι.

Κουτσελας Ι.

Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: στη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την μελέτη μοριακών υλικών και, ειδικότερα, χαμηλοδιάστατων ημιαγωγών, ...
Πλήρες Βιογραφικό

Μπασκουτας Σ.

Μπασκουτας Σ.

Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: τον σχεδιασμό νανοκρυσταλλικών ημιαγώγιμων υλικών και την μελέτη των ηλεκτρονικών και οπτικών ...
Πλήρες Βιογραφικό

Μπουροπουλος Ν.

Μπουροπουλος Ν.

Καθηγητής

Πιο αναλυτικά τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής θέματα: Υλικά αποκατάστασης οστικών ελλειμμάτων: α) Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ...
Πλήρες Βιογραφικό

Πασπαλακης Ε.

Πασπαλακης Ε.

Καθηγητής

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην κβαντική θεωρία οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών, με έμφαση σε φωτονικά υλικά, με εφαρμογές ...
Πλήρες Βιογραφικό

Πουλοπουλος Π.

Πουλοπουλος Π.

Καθηγητής

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, χαρακτηρισμό και μελέτη μαγνητικών δομών. Πιο συγκεκριμένα: ...
Πλήρες Βιογραφικό

Σιγαλας Μ.

Σιγαλας Μ.

Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές: Υπολογιστικές μελέτες φωτονικών υλικών με εφαρμογές σε: Οπτικές επικοινωνίες (κυματοδηγοί, φίλτρα, modulators, isolators), ...
Πλήρες Βιογραφικό

Στεφανάτος Δ.

Στεφανάτος Δ.

Επ. Καθηγητής

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στη θεωρία και προσομοιώσεις κβαντικού ελέγχου με στόχο τον γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο των κβαντικών καταστάσεων σε ...
Πλήρες Βιογραφικό

Τοπογλιδης Ε.

Τοπογλιδης Ε.

Επ. Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο των Ηλεκτροχημικών Βιοαισθητήρων βασισμένων στα μεσοπορώδη υμένια οξειδίων των μετάλλων. Η έρευνα του επικεντρώνεται στην ...
Πλήρες Βιογραφικό

Ψαρρας Γ.

Ψαρρας Γ.

Καθηγητής

Ερευνητική Δραστηριότητα: Ευφυή και Λειτουργικά Υλικά. Ηλεκτρική απόκριση Νανοσύνθετων υλικών – Νανοδιηλεκτρικά. Αποθήκευση ενέργειας. Διηλεκτρική φασματοσκοπία, ...
Πλήρες Βιογραφικό