Γιατί να σπουδάσω Επιστήμη των Υλικών

Η «Επιστήμη των Υλικών» οριοθετήθηκε διεθνώς και αναπτύσσεται ραγδαία από την δεκαετία του '70, ως αντικείμενο έντασης γνώσης, προϊόν έρευνας και ανάπτυξης στην διεπιφάνεια των κλασσικών επιστημών της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας, κάνοντας χρήση όλων των Μαθηματικών εργαλείων. Ο πολυδιάστατος διεπιστημονικός κλάδος της Επιστήμης των Υλικών «συνδυάζει» γνωστικά αντικείμενα, αναλύει και δημιουργεί νέες δομές υλικών με πρωτόγνωρες, καινοτόμες ιδιότητες, που επηρεάζουν όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα από τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, του περιβάλλοντος, και την ιατρική. Στηρίζει έτσι τον ανθρώπινο πολιτισμό σε κρίσιμο βαθμό, ώστε να αποτελεί ένα στοιχείο απαραίτητο για την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Κατά συνέπεια, στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι σπουδές στον υπερσύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα της Επιστήμης των Υλικών κάθε άλλο παρά περιττές θα μπορούσαν να είναι. Η επιστημονική γνώση και η τεχνολογική αιχμή στον τομέα των Υλικών, αρχίζοντας από την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων της ύλης σε νανοσκοπικό επίπεδο και προχωρώντας στην εφαρμογή, είναι βασικές προϋποθέσεις για την σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων καινοτομίας και του μελλοντικού πολιτισμού εν γένει.

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατέχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και μοναδικές δυνατότητες κάθετης ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Ενσωματώνει δράσεις σχεδίασης και μοντελοποίησης της δομής, μελέτης θεμελιωδών φαινομένων, ανάπτυξης μεθοδολογίας σύνθεσης και ανάλυσης καινοτόμων νανοϋλικών, νανοδομημένων και υβριδικών υλικών, καθώς και σχεδίασης και κατασκευής μικρο- και νανο-δομών και λειτουργικών διατάξεων με έμφαση σε εφαρμογές φωτονικής, ηλεκτρονικής, ενέργειας και βιοϊατρικής.

Κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι, αφενός η οργάνωση και η εκτέλεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, που καλύπτει και τις παραδοσιακές περιοχές της επιστήμης αλλά και τους σύγχρονους κλάδους της και, αφετέρου, η υψηλής ποιότητας έρευνα σε υπερσύγχρονους τομείς. Η έρευνα όντας σε άμεση σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, μεγιστοποιεί τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση και η έρευνα του Τμήματος είναι σε άμεση σχέση με τις τεχνολογίες των προηγμένων υλικών και τις εφαρμογές τους στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, της βιοϊατρικής, των βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων ευρείας αλλά και εξειδικευμένης χρήσης, που υπηρετούν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η στρατηγική της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της έρευνας του Τμήματος, συνοψίζει όλες τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην στρατηγική ανάπτυξη επιστημονικών υποδομών, αλλά και στην θεμελίωση της «Επιστήμης των Υλικών» ως πρωταρχική και κρίσιμη προϋπόθεση για την τεχνολογική καινοτομία και τις εφαρμογές.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ.

Τα ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος εμπίπτουν πλήρως στις "Περιοχές Κλειδιά" των οριζόντιων τεχνολογιών αιχμής - Key and enabling technologies (KET) - του Horizon 2020 που αποτελούν μοχλούς για όλες τις δράσεις τεχνολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021