Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο αυτού

Διαβάστε περισσότερα: Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

 

 

 

 

Γνωστοποιείται στις/στουςφοιτήτριες/φοιτητές η παράταση υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από 15/11/2019 σε 19/11/2019. Η δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητριών/ών θα γίνει στις 20/11/2019.

Διαβάστε περισσότερα: Παράταση υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Την Πέμπτη 24/10/19, 11:00-13:00, στο ΑΘΕ3 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με συμμετοχή εκπροσώπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Ευχαριστώ,

Δ. Αλεξανδρόπουλος