Καλόσακας Γεώργιος

Η επιστημονική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην θεωρητική μελέτη των παρακάτω προβλημάτων:

 • Μεταφορά φορτίου στο DNA
 • Στατιστικές και δυναμικές ιδιότητες των θερμικών ανοιγμάτων των ζευγών βάσεων της διπλής έλικας του DNA. Σύνδεση φυσικών ιδιοτήτων με βιολογική λειτουργία.
 • Μεταφορά ενέργειας ή φορτίου, ηλεκτρονικές ιδιότητες και εσωτερικές εντοπισμένες καταστάσεις σε μικρά χημικά μόρια, βιομόρια και αναρμονικά πλέγματα
 • Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου
 • Mοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων
 • Βιομοριακά δίκτυα και Βιολογία συστημάτων
 • Χαμηλοδιάστατα συστήματα συμπυκνωμένης ύλης, αναρμονικά και πολύπλοκα συστήματα
 • Μηχανικές και δυναμικές ιδιότητες γραφενίου και άλλων διδιάστατων υλικών
 • Αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων - φωνονίων, πολαρόνια

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • E. N. Koukaras, G. Kalosakas, C. Galiotis, and K. Papagelis, Phonon properties of graphene derived from molecular dynamics simulations, Scientific Reports 5 (2015) 12923
 • A. Hadjitheodorou and G. Kalosakas, Analytical and numerical study of diffusion-controlled drug release from composite spherical matrices, Materials Science and Engineering C 42 (2014) 681
 • G. Kalosakas and E. Spanou, Distance dependence of hole transfer rates from G radical cations to GGG traps in DNA, Physical Chemistry Chemical Physics 15 (2013) 15339
 • G. Kalosakas, N. N. Lathiotakis, C. Galiotis, and K. Papagelis, In-plane force fields and elastic properties of graphene, Journal of Applied Physics 113 (2013) 134307
 • L. G. D. Hawke, G. Kalosakas, and C. Simserides, Electronic parameters for charge transfer along DNA, European Physical Journal E 32 (2010) 291
 • S. Ares and G. Kalosakas, Distribution of bubble lengths in DNA, Nano Letters 7 (2007) 307
 • C. H. Choi, G. Kalosakas, K. O. Rasmussen, M. Hiromura, A. R. Bishop, and A. Usheva, DNA dynamically directs its own transcription initiation, Nucleic Acids Research 32 (2004) 1584
 • G. Kalosakas, A. R. Bishop, and A. P. Shreve, Nonlinear disorder model for Raman profiles in naturally abundant PtCl, Physical Review B 66 (2002) 094303
 • G. Kalosakas, K. O. Rasmussen, and A. R. Bishop, Delocalizing transition of Bose-Einstein condensates in optical lattices, Physical Review Letters 89 (2002) 030402
 • G. Kalosakas, S. Aubry, and G. P. Tsironis, Polaron solutions and normal-mode analysis in the semiclassical Holstein model, Physical Review B 58 (1998) 3094

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996310

georgek (AT) upatras {DOT} gr