Σύμβουλος Σπουδών

Στον ΠΙΝΑΚΑ έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των μελών ΔΕΠ που αναλαμβάνουν ρόλο ακαδημαϊκού συμβούλου (ΑΣ) και οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες τους/τις οποίους/οποίες αναλαμβάνουν. Σκοπός του θεσμού του ΑΣ είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών και η υποστήριξη των φοιτητών/τριών με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου και σε επίπεδο προσωπικής επικοινωνίας προς τους/τις προπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή ή την αρωγή του ΑΣ σε κάθε προκύπτον θέμα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαμήνου. Ο/Η φοιτητής/τρια συναντάει τον ΑΣ στις ώρες γραφείου του οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος, ενώ επιπλέον μετά από επικοινωνία με τον ΑΣ δύναται να προσδιοριστούν έκτακτες συναντήσεις προς διερεύνηση και επίλυση θεμάτων που απασχολούν τον/την φοιτητή/τρια. Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό του ΑΣ δίνονται στον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Υ.Γ. Για τους/τις φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών το ακαδ. έτος 2019-2020 μέσω μεταγραφών, ΑΣ αναλαμβάνει ο επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Δήμος.