Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι:

σε κβαντική θεωρία οπτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών, με έμφαση σε φωτονικά υλικά, με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική και στους κβαντικούς υπολογιστές. Για πάνω από μια δεκαετία, έχει δώσει έμφαση στη σύμφωνη αλληλεπίδραση φωτός με ημιαγώγιμες νανοδομές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε φαινόμενα σύμφωνου ελέγχου, ενίσχυσης φαινομένων μη-γραμμικής οπτικής και φαινόμενα κβαντικής συμφωνίας και συμβολής σε ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες. Πιο πρόσφατα, εργάζεται σε κβαντική πλασμονική, δηλαδή στην επίδραση επιφανειακών πλασμονίων μεταλλικών νανοδομών σε άτομα, μόρια και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.

Πρόσφατες αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • E. Paspalakis, A. Kalini and A.F. Terzis, ‘Local field effects in excitonic population transfer in a driven quantum dot system’, Physical Review B 73, 073305 (2006).
 • E. Paspalakis, M. Tsaousidou and A.F. Terzis, ‘Coherent manipulation of a strongly driven semiconductor quantum well’, Physical Review B 73, 125344 (2006).
 • J.F. Dynes and E. Paspalakis, ‘Phase control of electron population, absorption and dispersion properties of a semiconductor quantum well’, Physical Review B 73, 233305 (2006).
 • S. Baskoutas, E. Paspalakis and A.F. Terzis, ‘Effects of excitons in nonlinear optical rectification in semi-parabolic quantum dots’, Physical Review B 74, 153306 (2006).
 • I. Thanopulos, E. Paspalakis and V. Yannopapas, ‘Optical switching of electric charge transfer pathways in porphyrin: A light-controlled nanoscale current router’, Nanotechnology 19, 445202 (2008).
 • V. Yannopapas, E. Paspalakis and N.V. Vitanov, ‘Electromagnetically induced transparency and slow light in an array of metallic nanoparticles’, Physical Review B 80, 035104 (2009).
 • V. Yannopapas, E. Paspalakis and N.V. Vitanov, ‘Plasmon-induced enhancement of quantum interference near metallic nanostructures’, Physical Review Letters 103, 063602 (2009).
 • S. Evangelou, V. Yannopapas and E. Paspalakis, ‘Modifying free space spontaneous emission near a plasmonic nanostructure’, Physical Review A 83, 023819 (2011).
 • S. Evangelou, V. Yannopapas and E. Paspalakis, ‘Simulating quantum interference in spontaneous decay near plasmonic nanostructures: Population dynamics’, Physical Review A 83, 055805 (2011).
 • I. Thanopulos, E. Paspalakis and V. Yannopapas, ‘Plasmon-induced enhancement of nonlinear optical rectification in organic materials’, Physical Review B 85, 035111 (2012).
 • E. Paspalakis and J. Boviatsis, ‘Ultrashort electromagnetic pulse control of intersubband quantum well transitions’, Nanoscale Research Letters 7, 478 (2012).
 • S.G. Kosionis, A.F. Terzis, V. Yannopapas and E. Paspalakis, ‘Nonlocal effects in energy absorption of coupled quantum dot – metal nanoparticle systems’, Journal of Physical Chemistry C 116, 23663 – 23670 (2012).
 • S. Evangelou, V. Yannopapas and E. Paspalakis, ‘Transparency and slow light in a four-level quantum system near a plasmonic nanostructure’, Physical Review A 86, 053811 (2012).
 • S.G. Kosionis, A.F. Terzis, S.M. Sadeghi and E. Paspalakis, ‘Optical response of a quantum dot – metal nanoparticle hybrid interacting with a weak probe field’, Journal of Physics: Condensed Matter 25, 045304 (2013).
 • E. Paspalakis, S. Evangelou and A.F. Terzis, ‘Control of excitonic population inversion in a coupled semiconductor quantum dot - metal nanoparticle system’, Physical Review B 87, 235302 (2013).

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996318

paspalak (AT) upatras {DOT} gr