Θανόπουλος Ιωάννης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Κβαντική δυναμική σε συστήματα με σπασμένη συμμετρία αναστροφής
 • Φαινόμενα κβαντικής συμφωνίας και συμβολής σε κβαντικά συστήματα
 • Ελεγχόμενη μεταφορά πληθυσμού μεταξύ διαφορετικών κβαντικών καταστάσεων
 • Οπτικά ελεγχόμενες κβαντικές μεταβάσεις σε σύμφωνα οπτικά φαινόμενα
 • Ελεγχόμενη δημιουργία σύμπλεκτων καταστάσεων σε κβαντικά συστήματα
 • Μεταφορά ενέργειας και φορτίου σε κβαντικά συστήματα
 • Υπολογιστική ηλεκτροδυναμική, με έμφαση σε φαινόμενα οπτικής παγίδευσης

Τα υλικά που αφορούν τις κβαντικές διεργασίες είναι π.χ. ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, μοριακά συστήματα, και συζευγμένα κβαντικά-φωτονικά συστήματα. Οι μέθοδοι μελέτης των συστημάτων αφορούν μεθοδολογίες σύμφωνης αλληλεπίδρασης κβαντικών συστημάτων με φως, σύζευξη ηλεκτρομαγνητικών και κβαντομηχανικών μεθόδων, κλπ. Τέλος, οι εφαρμογές αφορούν γρήγορους οπτικούς διακόπτες σε διαστάσεις νανοκλίμακας, δημιουργία σύμπλεκτων καταστάσεων, εκπομπή μεμονωμένων φωτονίων, οπτικό έλεγχο μοριακής χειρομορφίας κ.α.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις:

 • Tunneling Dynamics of the NH Chromophore in NHD2 During and After Coherent Infrared Excitation, R. Marquardt, M. Quack, I. Thanopulos, and D. Luckhaus, J. Chem. Phys., 118: 643 (2003).
 • Complete Control of Population Transfer between Clusters of Degenerate States, I. Thanopulos, P. Kr´al, and M. Shapiro, Phys. Rev. Lett., 92: 113003 (2004).
 • Detection and Automatic Repair of Nucleotide Base-Pair Mutations by Coherent Light, I. Thanopulos and M. Shapiro, J. Am. Chem. Soc., 127: 14434 (2005).
 • Coherently Controlled Adiabatic Passage, P. Kr´al, I. Thanopulos, and M. Shapiro, Rev. Mod. Phys., 79: 53 (2007).
 • Optical switching of electric charge transfer pathways in porphyrin: A light-controlled nanoscale current router, I. Thanopulos, E. Paspalakis, and V. Yannopapas, Nanotechnology, 19: 445202 (2008).
 • Coherence effects in Laser-Induced Continuum Structures, I. Thanopulos and M. Shapiro, Adv. Quant. Chem., 60: 105 (2010).
 • Enhancement of ultraviolet photoinduced energy transfer near a plasmonic nanostructures, I. Thanopulos, E. Paspalakis, and V. Yannopapas, J. Phys. Chem. C, 115: 4370 (2011).
 • Photoinduced charge transfer in heterofullerene-donor hybrids: A theoretical study, I. Thanopulos, I.D. Petsalakis, and G. Theodorakopoulos, Chem. Phys. Lett., 506: 248 (2011).
 • Plasmon-induced enhancement of nonlinear optical rectification in organic materials, I. Thanopulos, E. Paspalakis, and V. Yannopapas, Phys. Rev. B, 85: 035111 (2012).
 • Dynamics of submicron aerosol droplets in a robust optical trap formed by multiple Bessel beams, I. Thanopulos, D. Luckhaus, T. Preston, and R. Signorell, J. Appl. Phys., 115: 154304 (2014).
 • Quantum dynamics by partition technique, I. Thanopulos, Adv. Chem. Phys., 159: 349 (2016).
 • Non-Markovian dynamics in plasmon-induced spontaneous emission interference, I. Thanopulos, V. Yannopapas, and E. Paspalakis, Phys. Rev. B, 95: 075412 (2017).
 • Digital holography of optically-trapped aerosol particles, G. David, K. Esat, I. Thanopulos, and R. Signorell, Communications Chemistry 1: 46 (2018).
 • Quantum correlations in quantum emitters strongly coupled with metallic nanoparticles, N. Iliopoulos, I. Thanopulos, V. Yannopapas, and E. Paspalakis, Quant. Inform. Process. 18: 110 (2019).
 • Non-Markovian spontaneous emission dynamics of a quantum emitter near a MoS2 nanodisk, I. Thanopulos, V. Karanikolas, N. Iliopoulos, and E. Paspalakis, Phys. Rev. B, 99: 195412 (2019).

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996348

ithano (AT) upatras {DOT} gr