Ομότιμοι Καθηγητές

Φωτεινος Δ.

Φωτεινος Δ.

Ομότιμος Καθηγητής

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: στη μοριακή αυτοδόμηση και στην αυτοοργάνωση, είτε μορίων είτε υπερμοριακών σωματιδίων, η οποία είναι ...
Πλήρες Βιογραφικό