Ψαρράς Χρ. Γεώργιος

Ερευνητική Δραστηριότητα:

 • Ευφυή και Λειτουργικά Υλικά.
 • Ηλεκτρική απόκριση Νανοσύνθετων υλικών – Νανοδιηλεκτρικά. Αποθήκευση ενέργειας.
 • Διηλεκτρική φασματοσκοπία, ηλεκτρικές ιδιότητες πολυμερών και σύνθετων υλικών: διηλεκτρική συμπεριφορά, AC και DC ειδική αγωγιμότητα.
 • Μαθηματικές προσομοιώσεις της ηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων πολυμερικής μήτρας.
 • Θερμο-μηχανικές ιδιότητες πολυμερών και σύνθετων υλικών.
 • Μικρομηχανική συμπεριφορά σύνθετων υλικών μέσω της φασματοσκοπίας Laser Raman.
 • Αντιδιαβρωτική συμπεριφορά σύνθετων πολυμερικών επιστρωμάτων (φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης).

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • Electric modulus and interfacial polarization in composite polymeric systems. G. M. Tsangaris, G. C. Psarras, N. Kouloumbi, Journal of Materials Science, vol. 33, (1998), p. 2027-2037.
 • Adaptive Composites Incorporating Shape Memory Alloy Wires; Part 1: Probing the internal stress and temperature distributions with a laser Raman sensor. G. C. Psarras, J. Parthenios, C. Galiotis, Journal of Materials Science, vol. 36(3), (2001), 535-546.
 • Hopping conductivity in polymer matrix – metal particles composites. G. C. Psarras, Composites Part Α: applied science and manufacturing, Vol. 37, (2006), p. 1545-1553.
 • Polyurethane latex/water dispercible boehmite alumina nanocomposites: thermal, mechanical and dielectric properties. K. G. Gatos, J. G. Martínez Alcázar, G. C. Psarras, J. Karger-Koscis,
 • Composites Science and Technology, vol. 67(2), (2007), 157-167.
 • Dielectric behaviour and functionality of polymer matrix-ceramic BaTiO3 composites. A. Patsidis, G. C. Psarras, Express Polymer Letters, vol. 2(10), 718-726, 2008.
 • Dielectric response, functionality and energy storage in epoxy nanocomposites: barium titanate vs exfoliated graphite nanoplatelets. A. C. Patsidis, K. Kalaitzidou, G. C. Psarras, Materials Chemistry and Physics, vol. 135, (2012), p. 798-805.
 • Dynamic percolation and dielectric response in multiwall carbon nanotubes/poly(ethylene oxide) composites. P. L. Pontikopoulos, G. C. Psarras, Science of Advanced Materials, vol. 5, (2013), p. 14-20.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996316

 

G.C.Psarras (AT) upatras {DOT} gr