Κανονισμός Σπουδών

Ο Κανονισμός Σπουδών αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών (pdf). Απευθύνεται κύρια στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος με σκοπό να τους κατατοπίσει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες και τις συναφείς υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο γενικότερα. Στις σελίδες του αποτυπώνεται το πλήρες πρόγραμμα σπουδών και για τα τέσσερα έτη του προπτυχιακού κύκλου, καθώς και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υλικών. Με την κωδικοποιημένη δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνεται μια εικόνα της εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας του Τμήματος.

 

Logo Certified Study Programme Gr

 Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης που επικυρώθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant" εφόσον θεωρήθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρότυπο ESG2015, για περισσότερες πληροφορίες στο https://enqa.eu/index.php/home/esg/). Ως απόρροια της διάκρισης αυτής η πιστοποίηση ισχύει για το ανώτατο δυνατό χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών που λήγει τον Ιούνιο του 2023.

Συγχαρητήρια επιστολή του προέδρου της ΑΔΙΠ