Αρμοδιότητες Διοικητικού Προσωπικού

Καψάλη-Οικονομοπούλου Π.  Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος
Κυρίτση Ευγ. Γραμματειακή υποστήριξη διοικητικών θεμάτων, Λειτουργία Βιβλιοθήκης του Τμήματος, Ειδικά θέματα Προπτυχιακών Σπουδών (ορκωμοσίες κ.λπ.), Erasmus+
Ξένου Λ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Μπόμπολα Π.

Γραμματειακή υποστήριξη Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ., Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Στεγαστικό Επίδομα, Erasmus+ Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Πιττουράς Διονύσιος Γραμματειακή υποστήριξη, Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος
Σκαναβή Γ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Καψάλη-Οικονομοπούλου Π. Διοικητικές υποθέσεις Τμήματος (πρακτικά, εκλεκτορικά, κλπ.)
Διοικητική υποστήριξη ΟΜΕΑ κλπ
Δημητροπούλου Μαρία Γραμματειακή υποστήριξη