Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην θεματική των εφαρμογών φωτονικών υλικών και μίκρο/νάνο δομών με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και στους οπτικούς αισθητήρες. Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει:

 • Κατασκευή και χαρακτηρισμό νάνο/μίκρο φωτονικών δομών, με χρήση τεχνικών laser micromachining και pulsed laser deposition.
 • Καινοτόμα υλικά dilute nitrides για εφαρμογές σε οπτοηλεκτρονικές συσκευές όπως ημιαγωνικά laser και οπτικούς ενισχυτές.
 • Προηγμένες φωτονικές δομές μικρο-κοιλοτήτων δακτυλίου.
 • Μελέτη κβαντικών τελειών στην οπτική επεξεργασία σήματος και στις οπτικές τηλεπικοινωνίες.
 • Μελέτη της δυναμικής της πόλωσης σε Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSELs).
 • Πολυμερικά φωτονικά υλικά για εφαρμογές στις οπτικές τηλεπικοινωνίες.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις:

 • D. Alexandropoulos, R. K. Al-Seyab, I. D. Henning and M. J. Adams, “Instabilities in quantum-dot spin-VCSELs,” Optics Letters, vol. 37, no. 10, pp. 1700-1702, May 2012
 • M. Vasileiadis, L. Athanasekos, A. Meristoudi, D. Alexandropoulos, G. Mousdis, E. Karoutsos, A. Botsialas, and N. Vainos “Diffractive Optic Sensor for Remote Point Detection of Ammonia”, Optics Lett., 35, pp. 1476-1478, 2010
 • L. Athanasekos, M. Vasileiadis, A. Tsigara, E. Kaminska, A. Piotrowska, D. Alexandropoulos, M. M. Sigalas and N. A. Vainos, “Multilayer metal/metal-oxide diffractive structure for photonic temperature sensing”, Optics Lett., 35, pp. 4003-4005,2010
 • D. Alexandropoulos, J. Scheuer and N. A. Vainos, “Spectral Properties of Active Racetrack Semiconductor Structures with Intra-cavity Reflections” IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 15/5, pp. 1420-1426, 2009
 • X. Li, M. J. Adams, D. Alexandropoulos and I.F. Lealmann, “Gain recovery in semiconductor optical amplifiers”, Optics. Communic. 281, pp. 3466-3470, 2008.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 997803

dalexa (AT) upatras {DOT} gr