Μπασκούτας Σωτήριος

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν:

  • τον σχεδιασμό νανοκρυσταλλικών ημιαγώγιμων υλικών και την μελέτη των ηλεκτρονικών και οπτικών ιδιοτήτων τους με θεωρητικές και υπολογιστικές μεθόδους (μέθοδος ψευδοδυναμικών και μορφοποίησης δυναμικού), και
  • την παρασκευή (μηχανική κραματοποίηση, τήξη με βολταϊκό τόξο, θερμική εξάχνωση) και τον χαρακτηρισμό (υπέρηχοι, διαφορική θερμική ανάλυση, ακτίνες-Χ, UV, PL) νανοκρυσταλλικών, άμορφων και ημικρυσταλλικών υλικών.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

  • “Excitons and charged excitons in InAs nanorods,” S. Βaskoutas, Chem. Phys. Lett. 404, 107-111 (2005) .
  • “Biexciton luminescence in InAs nanorods,” S. Βaskoutas and A.F. Terzis, J. Appl. Phys. 98, 044309 (2005).
  • “Effects of excitons in nonlinear optical rectification in semiparabolic quantum dots,” S. Βaskoutas, E. Paspalakis, and A.F. Terzis, Phys. Rev. B 74, 153306 (2006).
  • “Size-dependent band gap of colloidal quantum dots,” S. Βaskoutas and A.F. Terzis, J. Appl. Phys. 99, 013708 (2006).
  • “ZnO nanostructures grown on carbon nanotubes by thermal evaporation,” A. Chrissanthopoulos, S. Baskoutas, N. Bouropoulos, V. Dracopoulos, D. Tassis, and S.N. Yannopoulos, Thin Solid Films 515, 8524–8528 (2007).

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 997805

bask (AT) upatras {DOT} gr