Προς υποψήφιους φοιτητές

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η «Επιστήμη των Υλικών» οριοθετήθηκε διεθνώς και αναπτύσσεται ραγδαία από την δεκαετία του '70 στην διεπιφάνεια των κλασσικών επιστημών της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας, κάνοντας χρήση όλων των Μαθηματικών εργαλείων. Ο πολυδιάστατος διεπιστημονικός κλάδος της Επιστήμης των Υλικών «συνδυάζει» τα γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών. Αναλύει και δημιουργεί νέες δομές και νανοδομές υλικών με πρωτόγνωρες, καινοτόμες ιδιότητες, που επηρεάζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα βρίσκοντας εφαρμογές στη βιομηχανία, την ενέργεια, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, του περιβάλλοντος και την ιατρική.

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και στεγάζεται σε μία σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη. Περιλαμβάνει 31 ακαδημαϊκά τμήματα με σύγχρονα εργαστήρια καλύπτοντας το σύνολο της επιστημονικής γνώσης και προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μοναδικές δυνατότητες συνεργασίας και ανάπτυξης.
Η στρατηγική της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της έρευνας του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών συνοψίζει όλες τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στα υλικά και αποτελεί ένα Τμήμα Αριστείας.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την Διεθνή Αξιολόγηση (κατεβάστε την αξιολόγηση)
Επίσης επιβεβαιώνεται από το παραγόμενο επιστημονικό έργο, όπως αναλύεται στους πίνακες δημοσιεύσεων (2021-2022, 2011-2020, 2001-2010) και τις διακρίσεις σε παγκόσμιες κατατάξεις.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ
Η Επιστήμη των Υλικών είναι διεπιστημονική περιοχή και επομένως διδάσκονται όλες οι βασικές αρχές των θετικών επιστημών. Έτσι ο απόφοιτος γνωρίζει Χημεία και Φυσική καθώς και Βιολογία και Μαθηματικά. Ο όρος Επιστήμη των Υλικών περιλαμβάνει την επιστημονική μελέτη, πειραματική και θεωρητική, της δομής και των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης στις διάφορες μορφές της από το μακροσκοπικό επίπεδο έως τη νανοκλίμακα και τα μόρια. Επίσης σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό και τη χημική σύνθεση υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες καθώς και την αναζήτηση και σύνθεση νέων μορφών μοριακής οργάνωσης της ύλης. Οι νανοεπιστήμες και η νανοτεχνολογία αποτελούν κεντρικό πυλώνα των σπουδών, ειδικά κατά την ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
•    Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ Α 58/08.04.09). Επίσης στο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου τομέα εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Περιβάλλοντος (ΦΕΚ Α 232/17.12.2022) και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
•    Οι πτυχιούχοι του εργάζονται σε όλους του κλάδους της βιομηχανίας (χημική, πλαστικών, μετάλλων, φαρμάκων, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου κλπ.).
•    Απόφοιτοι του Τμήματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε υψηλού κύρους Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στο εξωτερικό.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021