Δήμος Κωνσταντίνος

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση και το χαρακτηρισμό μοριακών υλικών και ειδικότερα στα εξής πεδία:

 • Κβαντικές ψηφίδες άνθρακα και φωτοφωταυγή μελάνια και νήματα
 • Παρασκευή αγώγιμων μελανιών και παστών γραφενίου για εκτυπωμένα ηλεκτρονικά
 • Υβριδικά υλικά με νανοδομές άνθρακα (γραφένιο, φουλερένια, πορώδεις δομές άνθρακα) για αποθήκευση αερίων, οπτοηλεκτρονικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Δισδιάστατα υλικά και χαμηλοδιάστατα ημιαγώγιμα συστήματα
 • Ανάπτυξη και τροποποίηση συνθετικών πυριτικών πορωδών υλικών, περιοδικών οργανοπυριτικών νανοπορωδών υλικών, συνθετικών ζεολίθων και φυλλόμορφων υλικών για καταλυτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές

Representative publications:

 • “Top-down and bottom-up approaches to transparent, flexible and luminescent nitrogen-doped carbon nanodot-clay hybrid films,” K. Dimos, F. Arcudi, A. Kouloumpis, I.B. Koutselas, P. Rudolf, D. Gournis, and M. Prato, Nanoscale 9, 10256-10262 (2017).
 • “Carbon quantum dots: surface passivation and functionalization,” K. Dimos, Current Organic Chemistry 20, 682-695 (2016).
 • “Hydrophilic nanotube supported graphene-water dispersible carbon superstructure with excellent conductivity,” V. Georgakilas, A. Demeslis, E. Ntararas, A. Kouloumpis, K. Dimos, D. Gournis, M. Kocman, M. Otyepka, and R. Zbořil, Advanced Functional Materials 25, 1481-1487 (2015).
 • “Revealing the ultrafast process behind the photoreduction of graphene oxide,” R.Y.N. Gengler, D.S. Badali, D. Zhang, K. Dimos, K. Spyrou, D. Gournis, and R.J.D. Miller, Nature Communications 4, 2560 (2013).
 • “Nanoscale zero-valent iron supported on mesoporous silica: Characterization and reactivity for Cr(VI) removal from aqueous solution,” E. Petala, K. Dimos, A. Douvalis, T. Bakas, J. Tucek, R. Zbořil, and M.A. Karakassides, Journal of Hazardous Materials 261, 295-306 (2013).
 • “Carbon nanotubes encapsulating superconducting single-crystalline tin nanowires,” L. Jankovič, D. Gournis, P.N. Trikalitis, I. Arfaoui, T. Cren, P. Rudolf, M.H. Sage, T.T.M. Palstra, B. Kooi, J. De Hosson, M.A. Karakassides, K. Dimos, A. Moukarika, and T. Bakas, Nano Letters 6, 1131-1135 (2006).

Στοιχεία επικοινωνίας

(+30) 2610 996328

kdimos (AT) upatras {DOT} gr