Ένταξη αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στο νέο Προσοντολόγιο του Ελληνικού Δημοσίου

Σύμφωνα με το νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ'αριθμ 232/17.12.2022 τεύχος Α, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών εντάχθηκαν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Περιβάλλοντος και ως εκ τούτου μπορούν να συμμετάσχουν σε ανάλογες προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε με συντονισμένες προσπάθειες του Συλλόγου Αποφοίτων (Σ.Ε.Υ.Κ.) των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των δύο Τμημάτων.

 

Επίσης τονίζεται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ενταχθούν στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα στους γενικούς κλάδους, που δέχονται αποφοίτους όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων (π.χ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, κλπ), και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις σχετικές προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω Προσοντολόγιο δεν έχει σχέση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (οι καθηγητές στα Γυμνάσια-Λύκεια ανάλογα με την ειδικότητα τους εντάσσονται σε ΠΕ που σημαίνει Περιοχή Ειδίκευσης).