Υπολογιστικό Κέντρο

Τα Πληροφοριακά Συστήματα και η χρήση αυτών αποτελούν βασικό συστατικό της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) του Τμήματος έχει βασικό του σκοπό να υποστηρίξει την προσπάθειά σας για την απόκτηση γνώσεων. Βρίσκεται στα κτίρια απέναντι από το κτίριο της Γραμματείας του Τμήματος (βλέπε χάρτη στα κτίρια του Τμήματος).

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας διάδοσης του κορωνοϊού για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία, τεχνική υποστήριξη, αναφορά προβλημάτων κλπ μπορείτε να επικοινωνείτε

στις ώρες λειτουργίας του Υ/Κ (από τις 09.00 έως τις 16.00 καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών)

με τους υπεύθυνους του Κέντρου, κ. Σέρπη Έλενα και κ. Ζωγά Σταύρο

μέσω της πλατφόρμας του MS Teams.