Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητή Φοιτήτρια, Αγαπητέ Φοιτητή,

Με μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών είναι ένα Τμήμα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών, «μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων του Πανεπιστημίου», όπως διατυπώθηκε στα συμπεράσματα της Εξωτερικής Αξιολόγησης, που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (www.hqaa.gr).

Η Επιστήμη των Υλικών είναι διεπιστημονική περιοχή στην οποία συναντώνται όλοι οι τομείς των βασικών θετικών επιστημών. Κατά κύριο λόγο αυτές είναι η Φυσική και η Χημεία, αλλά και συγκεκριμένες, και διαρκώς διευρυνόμενες, περιοχές της Βιολογίας και της Γεωλογίας. Κρίσιμο ρόλο παίζουν επίσης τα Μαθηματικά, που αποτελούν το εργαλείο ποσοτικής έκφρασης των φυσικών και χημικών νόμων που διέπουν την συμπεριφορά της ύλης και των ιδιοτήτων των υλικών.

Κύριος στόχος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στην εκπαίδευση είναι η οργάνωση και εκτέλεση ενός σύγχρονου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, αλλά και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τόσο τις παραδοσιακές περιοχές των Υλικών όσο και τις πλέον πιο σύγχρονες περιοχές, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, θέματα Βιοϋλικών, Μικροδομημένων και Νανοδομημένων Υλικών, Φωτονικών και Οπτοηλεκτρονικών Υλικών, Μοριακών και Βιομοριακών Υλικών, Μαγνητικών Υλικών, κλπ, αλλά και εφαρμογές αυτών στη Βιομηχανία, στην Ενέργεια, στο Περιβάλλον, στη Βιοτεχνολογία, στη Νανοτεχνολογία, και σε άλλους τομείς. Απώτερος σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να προσφέρει στους απόφοιτους του Τμήματος τα εχέγγυα για σημαντικές και αυξανόμενες δυνατότητες απασχόλησης σε επιχειρήσεις, βιομηχανία, δημόσιους οργανισμούς, και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πιστοποιήθηκε, με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant", από την ΑΔΙΠ τον Μάιο 2019.

Εκ μέρους όλων των μελών του Τμήματος, εύχομαι σε όλους σας καλή συνέχεια και μια εξαιρετική ακαδημαϊκή χρονιά!

 

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2023

Εμμανουήλ Πασπαλάκης
Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021