Βανακάρας Αλέξανδρος

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν:

 • την στατιστική μηχανική και θερμοδυναμική μοριακών υγρών και μεσοφάσεων,
 • την θεωρία και τις προσομοιώσεις υγρών κρυστάλλων, δενδριμερικών, υπερδιακλαδωμένων πολυμερικών συστημάτων και διατάξεών τους,
 • τον ρόλο ειδικών μοριακών αλληλεπιδράσεων, πολυδιασπαρτότητας, χειρομορφικότητας καθώς και των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας στη μοριακή οργάνωση και αυτοδόμηση,
 • τους μικροσκοπικούς μηχανισμούς εκδήλωσης σίδηροηλεκτρικότητας, αντισιδηρο-ηλεκτρικότητας στις μεσοφάσεις,
 • τον ρόλο της μοριακής πολυφιλικότητας στην αυτοοργάνωση και αποσυναρμολόγηση πολυφιλικών υπερμορίων σε υπερμοριακά υλικά,
 • τα διαξονικά νηματικά υλικά και διατάξεις,
 • την μοριακή οργάνωση και τις μετατροπές φάσεων υλικών από τροποποιημένα με υγροκρυσταλλικά μόρια φουλερένια,
 • την νανομηχανική υπερμορίων δενδριτικής τοπολογίας, και τέλος
 • το σχεδιασμό επιφανειών με μοριακή αυτοδόμηση η/και με πολυμερικές ψήκτρες.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • “Helix Formation in Linear Achiral Dendronized Polymers. A Computer Simulation Study,” D.K. Christopoulos, A.F. Terzis, A.G. Vanakaras and D.J. Photinos, J. Chem. Phys, 125, 204907 (2006).
 • “Self Organization and Pattern Formation of Janus Particles in Two Dimensions by Computer Simulations,” A.G. Vanakaras, Langmuir 22, 88-93 (2006).
 • “Thermotropic Biaxial Liquid Crystals: Spontaneous or Field Stabilized?,” A. G. Vanakaras and D. J. Photinos, J. Chem. Phys. 128, 154512 (2008).
 • “Polymer Brushes on Periodically Nanopatterned Surfaces,” A. Koutsioubas and A. G. Vanakaras, Langmuir 24 (23), 13717–13722 (2008).
 • “Self-Organisation of Fullerene-Containing Conical Supermesogens,” S. D. Peroukidis, A.G. Vanakaras and D.J. Photinos, Soft Matter 4, 493-499 (2008).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996156

vanakaras (AT) upatras {DOT} gr