Κούτσελας Ιωάννης

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται:

στη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την μελέτη μοριακών υλικών και, ειδικότερα, χαμηλοδιάστατων ημιαγωγών, οργανικών υπεραγωγών, οργανικών μετάλλων, σύνθετων οργανικών-μεταλλικών-ημιαγώγιμων νανοσωματιδίων, βιοενεργών ϋάλων, μεσοπορώδων υλικών, καθώς και συνθέτων υλικών των προηγουμένων κατηγοριών. Ο χαρακτηρισμός και η μελέτη αυτών των υλικών περιλαμβάνει χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών και θεωρητικών μεθόδων, όπως υπολογισμούς ενεργειακών ζωνών, διεγερμένων καταστάσεων και μοριακής δυναμικής, περιοδικών, ή μη, εκτεταμένων στερεών, υγρών και μορίων σε ab initio, ημιεμπειρικό και κλασσικό επίπεδο.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

  • “Τime Dependent Ballistic Electron Emission Microscopy Studies of a Au/(100)GaAs Interface with a Native Oxide Diffusion Barrier,” A.A. Talin, D.A.A. Ohlberg, R.S. Williams, P. Sullivan, I. Κοutselas, B. Williams and K.L. Kavanagh, Applied Physics Letters 64, 2965 (1993); (erratum 64, 529 (1994)).
  • “Electronic Properties of Three- and Low-Dimensional Semiconducting Materials with Pb Halide and Sn Halide Units,” I.B. Koutselas, L. Ducasse, and G.C. Papavassiliou, Journal of Physics-Condensed Matter 8, 1217 (1996).
  • “Some New Organic-Inorganic Hybrid Semiconductors Based on Metal-Halide Units: Structural, Optical, and Related Properties,” G.C. Papavassiliou, G.A. Mousdis, and I.B. Koutselas, Adv. Mater. for Optics and Electronics 9, 265 (1999).
  • “Preparation and structural study of binary phosphate glasses with high calcium and/or magnesium content,” M.A. Karakassides, A. Saranti, and I. Koutselas, Journal of Non-Crystalline Solids 347, 69 (2004).
  • “Synthesis and characterization of PbI2 semiconductor quantum wires within layered solids,” I. Koutselas, K. Dimos, A. Bourlinos, D. Gournis, A. Avgeropoulos, S. Agathopoulos, and M.A. Karakassides, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 10, 58 & 311 (2008).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 997727

ikouts (AT) upatras {DOT} gr