Σιγάλας Μιχαήλ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές:

  • Υπολογιστικές μελέτες φωτονικών υλικών με εφαρμογές σε: Οπτικές επικοινωνίες (κυματοδηγοί, φίλτρα, modulators, isolators), Φωτοδίοδοι, Αισθητήρες, Φωτοβολταικά, Φωτονικοί κρύσταλλοι,
  • Διάδοση ακουστικών και ελαστικών κυμάτων σε σύνθετα υλικά και Φωνονικούς κρυστάλλους, και τέλος
  • Υπολογιστικές μελέτες των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των υλικών.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

  • E. N. Koukaras, A. D. Zdetsis, and M. M. Sigalas, ``Ab Initio Study of Magnesium and Magnesium Hydride Nanoclusters and Nanocrystals: Examining Optimal Structures and Compositions for Efficient Hydrogen Storage,’’ J. Am. Chem. Soc. 134, 15914-15922 (2012).
  • N. Aravantinos-Zafiris and M. M. Sigalas, ``Bandgaps in phononic strip waveguides,’’ J. Appl. Phys. 111, 123516 (2012).
  • M. M. Sigalas and E. N. Koukaras, ``Phononic band gaps in graphene based materials,’’ Appl. Phys. Lett. 100, 203109 (2012).
  • N. Lagos, M. M. Sigalas, and E. Lidorikis, ``Theory of plasmonic near field enhanced absorption in solar cells,’’ Appl. Phys. Lett. 99, 063304 (2011).
  • N. Lagos, M. M. Sigalas, and D. Niarchos, ``The optical absorption of nanowire arrays,’’ Photonics and Nanostr. 9, 163 (2011).
  • S. Zlatanovic, L. W. Mirkarimi, M. M. Sigalas, M. A. Bynum, E. Chow, K. M. Robotti, G. W. Burr, S. Esener, A. Grot, ``Photonic crystal microcavity sensor for ultracompact monitoring of reaction kinetics and protein concentration,’’ Sensors and Actuators B 141, 13-19 (2009).
  • J. J. Wierer, M. R. Krames, J. E. Epler, N. F. Gardner, M. G. Craford, J. R. Wendt, J. A. Simmons, and M. M. Sigalas, InGaN/GaN quantum well heterostructures light-emitting diodes employing photonic crystal structures, Appl. Phys. Lett. 84, 3885 (May 2004).

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996309

sigalas (AT) upatras {DOT} gr