Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

 

Προτεινόμενα Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Εαρινό Εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

Α/Α

Επιβλέπων 1

Επιβλέπων 2

B.E. ή/& Δ.Ε.

Τίτλος θέματος

1.       

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Καρούτσος Ευάγγελος

Β.Ε & Δ. Ε.

Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser

2.       

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Β.Ε & Δ. Ε.

Τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικής μάσκας για την απεικόνιση νευρώνων με εφαρμογές στην οπτογενετική

3.       

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Δ. Ε.

Εφαρμογές της θερμικής απεικόνισης στην Ιατρική

4.       

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Β.Ε & Δ. Ε.

Physical Unclonable Functions: σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός

5.       

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Β.Ε & Δ. Ε.

Νευρομορφική Φωτονική

6.       

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΒΕ & ΔΕ

Ανθρακικές νανοδομές για αποθήκευση ενέργειας σε υπερπυκνωτές*

7.       

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Καταλύτες χαλκού για τη σύνθεση της μεθανόλης

8.       

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί των σιδηροξειδίων στον Άγιο Κήρυκα, Ξυλοσύρτης, Ικαρία για καταλυτικές εφαρμογές 

9.       

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος

B.E.

Προσρόφηση CO2 σε γρανιτοειδή στην Ελλάδα

10.   

Γαλανάκης Ιωσήφ

ΔΕ

Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler*

11.   

Γαλανάκης Ιωσήφ

ΒΕ & ΔΕ

Ιδιότητες κραμάτων Heusler με σπάνιαιες γαίες*

12.   

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Υλικά για κολοσσιαία μαγνητοαντίσταση*

13.   

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Μαγνητισμός σε μόρια: επισκόπηση και προπτικές

14.   

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο της επιταξίας μοριακής δέσμης: θεωρία και εφαρμογές*

15.   

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Κράματα Heusler και θερμοηλεκτρικές εφαρμογές*

16.   

Γαρουφαλής Χρήστος

B.E. & Δ.Ε.

Βελτιστοποίηση παραμέτρων ημιεμπειρικών μεθόδων κβαντικής χημείας για τη μελέτη στοχευμένων ιδιοτήτων των υλικών

17.   

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Δομικές, ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες νανοδομών τεχνολογικού ενδιαφέροντος, με ημιεμπειρικές και ab initio τεχνικές

18.   

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Αναζήτηση βέλτιστων δομών σε μόρια και στερεά, με γενετικούς αλγορίθμους και τη μέθοδο του σμήνους σωματιδίων

19.   

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών ημιαγωγών

20.   

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Μελέτη συσσωματωμάτων ημιαγωγών με τη μέθοδο του σμήνους σωματιδίων

21.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Παρασκευή και χαρακτηρισμός αερογέλης γραφενίου

22.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Ανάπτυξη αερογέλης οξειδίων του σιδήρου

23.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Παρασκευή και μελέτη της σταθερότητας στο νερό νανοδομών νιτριδίων, βοριδίων και καρβιδίων

24.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Η κατεργασία υπερήχων ως μέσο για την παρασκευή νανοδομών

25.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Παρασκευή και μελέτη νανοσωματιδίων αιματίτη για βιοεφαρμογές

26.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Μελέτη τροποποίησης γραφενικών υλικών με πολυμερή για βιοεφαρμογές

27.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

Βαγενάς Δημήτριος (Καθηγητής, Τμήμα Χημ. Μηχανικών)

ΔΕ

Ανάπτυξη κενοτόμων ηλεκτροδίων με τη χρήση βιομάζας από φύκη

28.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Δ.Ε.

Παρασκευή και Ηλεκτροχημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Αιματένιου

29.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΒΕ & ΔΕ

Mελέτη της σταθερότητας σε διασπορά στο νερό δισδιάστατων νανοϋλικών παρουσία οργανικών μορίων*

30.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Χημική τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα (carbon black)

31.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

Φούντζουλα Χριστίνα (Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτ. Αττικής)

Δ.Ε.

Ανάπτυξη νανοϋλικών για την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων*

32.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Ενίσχυση αερογέλης γραφενίου με άζωτο και βόριο*

33.   

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΔΕ

Χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους και της υγροσκοπικότητας φαρμακευτικών υλικών για χρήση σε μορφή αεροζόλ*

34.   

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Αερογέλες ενεργού άνθρακα

35.   

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού κατανομής μεγέθους πόρων

36.   

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Τροποποίηση μεσοπορωδών υλικών με ενεργές ομάδες

37.   

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Πορώδη υλικά άνθρακα σκληρού εκμαγείου*

38.   

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Εισαγωγή μεταλλικών κέντρων σε πορώδη υλικά άνθρακα

39.   

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση ελαστικών αερογελών*

40.   

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση και χαρακτηρισμός πορώδους ιεραρχημένου άνθρακα από βιομάζα*

41.   

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Υπολογιστική εργαλειοθήκη σε MATLAB για κβαντική δυναμική σε ανοικτά και κλειστά κβαντικά συστήματα

42.   

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Υπολογιστικά εργαλεία για προσομοιώσεις  διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσα από οπτικές ίνες

43.   

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα παρουσία φωτονικών νανοδομών

44.   

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας σε συζευγμένους κυματοδηγούς με απώλειες και ενίσχυση

45.   

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ, Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Χωρικός διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων

46.   

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ, Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε συστήματα πολλαπλά εκφυλισμένων καταστάσεων  με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου

47.   

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Β.Ε.

Ανάπτυξη θερμοαποκρινόμενων πολυμερικών υδροπηκτωμάτων με εφαρμογές στη μεταφορά φαρμάκων

48.   

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Β.Ε.

Αποκρίσιμα σε εξωτερικά ερεθίσματα πολυμερή και οι εφαρμογές τους

49.   

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Β.Ε.

Χημική τροποποίηση πολυσακχαριτών για βιοϊατρικές εφαρμογές

50.   

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Μπόκιας Γεώργιος (Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

B.E. & Δ.Ε.

Παρασκευή και ιδιότητες αποκρίσιμων υδατοδιαλυτών συμπολυμερών με βάση τον μεθακρυλικό μεθυλεστέρα της πολυ(αιθυλενογλυκόλης)

51.   

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

B.E. & Δ.Ε.

Παρασκευή έξυπνων υδροπηκτωμάτων βασισμένων σε βιοπολυμερή

52.   

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου

53.   

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μεταφορά φορτίου στο DNA

54.   

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA

55.   

Καρούτσος Ευάγγελος

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

ΒΕ & ΔΕ

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός κραμάτων τιτανίου για βιοαναλυτικές εφαρμογές*

56.   

Καρούτσος Ευάγγελος

ΒΕ & ΔΕ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενισχυμένου ντουραλουμινίου με τέφρα από βιομάζα*

57.   

Καρούτσος Ευάγγελος

Πουλόπουλος Παναγιώτης

ΒΕ & ΔΕ

Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και εφαρμογές  λεπτών υμενίων Αλουμινίου*

58.   

Καρούτσος Ευάγγελος

Γιαννόπουλος Σπυρίδων (Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

ΒΕ & ΔΕ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός Αλουμινίου ενισχυμένου με νανοσωματίδια γραφενίου ή τέφρας, προερχόμενα από βιομάζα*

59.   

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Σύνθεση υβριδικών υλικών για αποθήκευση ενέργειας και σχετικές διατάξεις

60.   

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη υάλων με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής

61.   

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη περοβσκιτών με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής

62.   

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Σύνθεση νέων ημιαγωγών βασισμένων σε χαλκογενίδια

63.   

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Σύνθεση νέων υβριδικών ημιαγωγών

64.   

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μοντελοποίηση διόδων εκπομπής φωτός βασισμένων σε νανοϋλικά

65.   

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε

Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με νανοσωματίδια για ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων

66.   

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων

67.   

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με περοβσκίτες για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων

68.   

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους

69.   

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών InP με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική

70.   

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μεταφορά ενέργειας μεταξύ κβαντικών τελειών με εφαρμογή στους αισθητήρες*

71.   

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών ZnO με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική

72.   

Μπουρόπουλος Νικόλαος

B.Ε. & Δ.Ε.

Τρισδιάστατη εκτύπωση βιοσυμβατών υλικών*

73.   

Μπουρόπουλος Νικόλαος

Δ.Ε.

Τρισδιάστατη εκτύπωση βιοσυμβατών υλικών μέσω της τεχνολογίας FFF (Fused Filament Fabrication)*

74.   

Μπουρόπουλος Νικόλαος

Δ.Ε.

Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και τρισδιάστατη εκτύπωση υδρογελών για βιοϊατρικές εφαρμογές*

75.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού*

76.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε

Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης

77.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση

78.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους ημιαγωγούς

79.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου

80.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

 Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους

81.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

Μίξη τεσσάρων κυμάτων σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους

82.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων

83.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε

Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων

84.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε

Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια

85.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E.

Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας

86.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E.

Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες

87.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E.

Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.

88.   

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε

Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές

89.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Δ.Ε.

Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός*

90.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη βρόχων υστέρησης και μαγνητικών περιοχών*

91.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Δ.Ε

Πλασμονικά λεπτά υμένια με βάση τον άργυρο*

92.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Το Τιτάνιο, τα κράματά του και εφαρμογές*

93.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Λεπτά υμένια αλουμινίου και εφαρμογές αυτών*

94.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Λεπτά υμένια πυριτίου και εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά*

95.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Χυτοσίδηρος, είδη και εφαρμογές*

96.   

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Λεπτά υμένια ημιαγωγών και εφαρμογές*

97.   

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Συγκριτική μελέτη διαφόρων τεχνικών ψύξης Φωτοβολταϊκών πλαισίων*

98.   

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Συγκριτική μελέτη απόδοσης λιπασμάτων νέας γενιάς σε καλλιέργεια θερμοκηπίου*

99.   

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Συγκριτική μελέτη διαφορετικών υποστρωμάτων καλλιέργειας σε θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά*

100.

Σιγάλας Μιχαήλ

Σαράντος Μαρινάκης (Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη φασμάτων απορρόφησης ανθοκυανιδίνων

101.

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Νανοϋλικά για λιπάσματα*

102.

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Νανοδομημένα Υλικά για τον έλεγχο της θερμικής αγωγιμότητας*

103.

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Αποθήκευση Υδρογόνου σε νανοσωματίδια Μαγνησίου με προσμείξεις

104.

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών

105.

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Δέσμευση CO2 σε νανοσωματίδια

106.

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Κβαντικός έλεγχος του σπιν της ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία

107.

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη δημιουργία κβαντικής σύμπλεξης στο οπτομηχανικό σύστημα με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία

108.

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

109.

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών δυνάμεων

110.

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση λευκού φωτός laser  με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου

111.

Στεφανάτος Διονύσιος

Θανόπουλος Ιωάννης, Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορος διαχωρισμός εναντιομερών με χρήση βέλτιστου ελέγχου

112.

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

113.

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Έλεγχος επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα φύλλα γραφενίου με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

114.

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

115.

Τόμπρος Στυλιανός

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί του ικαρίτη, Ικάριας για καταλυτικές εφαρμογές* 

116.

Τόμπρος Στυλιανός

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί του βαρύτη από το κοίτασμα στον γρανίτη της Μυκόνου για καταλυτικές εφαρμογές

117.

Τόμπρος Στυλιανός

Κοκκάλας Σωτήριος (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας)

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεω-διαδρομές, -τόποι, -εκπαίδευση, -κληρονομιά και -αειφορία, ορυκτών και ενεργειακών πόρων στα νησιά των βορείων Κυκλάδων

118.

Τόμπρος Στυλιανός

Κοκκάλας Σωτήριος (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας)

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεω-διαδρομές, -τόποι, -εκπαίδευση, - κληρονομιά και -αειφορία, ορυκτών και ενεργειακών πόρων στα νησιά των νοτίων Κυκλάδων

119.

Τόμπρος Στυλιανός

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη δειγμάτων πυρήνων γεωτρήσεων μεταλλοφορίας Au, Στρογγυλό, Κύπρος

120.

Τόμπρος Στυλιανός

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεωχημική μοντελοποίηση σε πραγματικό χρόνο της απόθεσης πολυτίμων μετάλλων στο γεωθερμικό πεδίο της Μήλου

121.

Τόμπρος Στυλιανός

Β.Ε. & Δ.Ε.

Μοντελοποίηση τελουριδίων από Ελλάδα και Κίνα

122.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Βολταμετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση του NADH (δινουκλεοτίδιο αδενίνης νικοτιναμιδίου)*

123.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα*

124.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων*

125.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ποσοτική ανίχνευση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (aspirin) σε φαρμακευτικά προϊόντα*

126.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ακινητοποίηση πρωτεϊνών σε ηλεκτρόδια από υλικά άνθρακα*

127.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Μπουρόπουλος Νικόλαος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων ZnO για βιοαναλυτικές εφαρμογές

128.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Γεωργακίλας Βασίλειος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και ηλεκτροχημικός

χαρακτηρισμός υλικών αιματίτη*

129.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποίηση ηλεκτροδίων με αιμίνη για ανίχνευση οργανικών αλογονούχων ενώσεων στο νερό

130.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη βολταμετρικού αισθητήρα για την ανίχνευση ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε φαρμακευτικά προϊόντα*

131.

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Κούτσελας Ιωάννης

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα υμένια ΤiO2 με περοβσκίτες για την ανίχνευση ντοπαμίνης*

132.

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Αναστάσιος

Δ.Ε.

Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης*

133.

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Αναστάσιος

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα*

134.

Ψαρράς Γεώργιος

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων χαλκού*

135.

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Αναστάσιος

Δ.Ε.

Διηλεκτρική απόκριση σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη*

136.

Ψαρράς Γεώργιος

Βεκίνης Γ. (Ερευνητής Α’ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Δ.Ε.

Σύνθετα υλικά με βάση το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) με θερμομονωτικές ιδιότητες*

137.

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Μανίκα Γεωργία

Δ.Ε.

Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων Cu/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*

138.

Ψαρράς Γεώργιος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Μελέτη της ηλεκτρικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/ορυκτών σωματιδίων*

139.

Ψαρράς Γεώργιος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνης/μορφών άνθρακα: ανάπτυξη και μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς*

140.

Ψαρράς Γεώργιος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνης/μορφών άνθρακα: ανάπτυξη και μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης

Με * σημειώνονται οι τίτλοι των ΒΕ και ΔΕ που έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουν

 

Α/Α

Επιβλέπων 1

Επιβλέπων 2

B.E. ή/& Δ.Ε.

Τίτλος θέματος

1.            

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Καρούτσος Ευάγγελος

Β.Ε & Δ. Ε.

Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser

2.            

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Β.Ε & Δ. Ε.

Τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικής μάσκας για την απεικόνιση νευρώνων με εφαρμογές στην οπτογενετική

3.            

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Δ. Ε.

Εφαρμογές της θερμικής απεικόνισης στην Ιατρική

4.            

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Β.Ε & Δ. Ε.

Physical Unclonable Functions: σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός

5.            

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Β.Ε & Δ. Ε.

Νευρομορφική Φωτονική

6.            

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΒΕ & ΔΕ

Ανθρακικές νανοδομές για αποθήκευση ενέργειας σε υπερπυκνωτές*

7.            

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Καταλύτες χαλκού για τη σύνθεση της μεθανόλης

8.            

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί των σιδηροξειδίων στον Άγιο Κήρυκα, Ξυλοσύρτης, Ικαρία για καταλυτικές εφαρμογές 

9.            

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος

B.E.

Προσρόφηση CO2 σε γρανιτοειδή στην Ελλάδα

10.        

Γαλανάκης Ιωσήφ

ΔΕ

Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler*

11.        

Γαλανάκης Ιωσήφ

ΒΕ & ΔΕ

Ιδιότητες κραμάτων Heusler με σπάνιαιες γαίες*

12.        

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Υλικά για κολοσσιαία μαγνητοαντίσταση*

13.        

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Μαγνητισμός σε μόρια: επισκόπηση και προπτικές

14.        

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο της επιταξίας μοριακής δέσμης: θεωρία και εφαρμογές*

15.        

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Κράματα Heusler και θερμοηλεκτρικές εφαρμογές*

16.        

Γαρουφαλής Χρήστος

B.E. & Δ.Ε.

Βελτιστοποίηση παραμέτρων ημιεμπειρικών μεθόδων κβαντικής χημείας για τη μελέτη στοχευμένων ιδιοτήτων των υλικών

17.        

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Δομικές, ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες νανοδομών τεχνολογικού ενδιαφέροντος, με ημιεμπειρικές και ab initio τεχνικές

18.        

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Αναζήτηση βέλτιστων δομών σε μόρια και στερεά, με γενετικούς αλγορίθμους και τη μέθοδο του σμήνους σωματιδίων

19.        

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών ημιαγωγών

20.        

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Μελέτη συσσωματωμάτων ημιαγωγών με τη μέθοδο του σμήνους σωματιδίων

21.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Παρασκευή και χαρακτηρισμός αερογέλης γραφενίου

22.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Ανάπτυξη αερογέλης οξειδίων του σιδήρου

23.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Παρασκευή και μελέτη της σταθερότητας στο νερό νανοδομών νιτριδίων, βοριδίων και καρβιδίων

24.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Η κατεργασία υπερήχων ως μέσο για την παρασκευή νανοδομών

25.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Παρασκευή και μελέτη νανοσωματιδίων αιματίτη για βιοεφαρμογές

26.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Μελέτη τροποποίησης γραφενικών υλικών με πολυμερή για βιοεφαρμογές

27.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

Βαγενάς Δημήτριος (Καθηγητής, Τμήμα Χημ. Μηχανικών)

ΔΕ

Ανάπτυξη κενοτόμων ηλεκτροδίων με τη χρήση βιομάζας από φύκη

28.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Δ.Ε.

Παρασκευή και Ηλεκτροχημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Αιματένιου

29.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΒΕ & ΔΕ

Mελέτη της σταθερότητας σε διασπορά στο νερό δισδιάστατων νανοϋλικών παρουσία οργανικών μορίων*

30.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Χημική τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα (carbon black)

31.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

Φούντζουλα Χριστίνα (Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτ. Αττικής)

Δ.Ε.

Ανάπτυξη νανοϋλικών για την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων*

32.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Ενίσχυση αερογέλης γραφενίου με άζωτο και βόριο*

33.        

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΔΕ

Χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους και της υγροσκοπικότητας φαρμακευτικών υλικών για χρήση σε μορφή αεροζόλ*

34.        

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Αερογέλες ενεργού άνθρακα

35.        

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού κατανομής μεγέθους πόρων

36.        

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Τροποποίηση μεσοπορωδών υλικών με ενεργές ομάδες

37.        

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Πορώδη υλικά άνθρακα σκληρού εκμαγείου*

38.        

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Εισαγωγή μεταλλικών κέντρων σε πορώδη υλικά άνθρακα

39.        

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση ελαστικών αερογελών*

40.        

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση και χαρακτηρισμός πορώδους ιεραρχημένου άνθρακα από βιομάζα*

41.        

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Υπολογιστική εργαλειοθήκη σε MATLAB για κβαντική δυναμική σε ανοικτά και κλειστά κβαντικά συστήματα

42.        

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Υπολογιστικά εργαλεία για προσομοιώσεις  διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσα από οπτικές ίνες

43.        

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα παρουσία φωτονικών νανοδομών

44.        

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας σε συζευγμένους κυματοδηγούς με απώλειες και ενίσχυση

45.        

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ, Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Χωρικός διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων

46.        

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ, Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε συστήματα πολλαπλά εκφυλισμένων καταστάσεων  με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου

47.        

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Β.Ε.

Ανάπτυξη θερμοαποκρινόμενων πολυμερικών υδροπηκτωμάτων με εφαρμογές στη μεταφορά φαρμάκων

48.        

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Β.Ε.

Αποκρίσιμα σε εξωτερικά ερεθίσματα πολυμερή και οι εφαρμογές τους

49.        

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Β.Ε.

Χημική τροποποίηση πολυσακχαριτών για βιοϊατρικές εφαρμογές

50.        

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

Μπόκιας Γεώργιος (Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

B.E. & Δ.Ε.

Παρασκευή και ιδιότητες αποκρίσιμων υδατοδιαλυτών συμπολυμερών με βάση τον μεθακρυλικό μεθυλεστέρα της πολυ(αιθυλενογλυκόλης)

51.        

Ιατρίδη Ζαχαρούλα

B.E. & Δ.Ε.

Παρασκευή έξυπνων υδροπηκτωμάτων βασισμένων σε βιοπολυμερή

52.        

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου

53.        

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μεταφορά φορτίου στο DNA

54.        

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA

55.        

Καρούτσος Ευάγγελος

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

ΒΕ & ΔΕ

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός κραμάτων τιτανίου για βιοαναλυτικές εφαρμογές*

56.        

Καρούτσος Ευάγγελος

ΒΕ & ΔΕ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενισχυμένου ντουραλουμινίου με τέφρα από βιομάζα*

57.        

Καρούτσος Ευάγγελος

Πουλόπουλος Παναγιώτης

ΒΕ & ΔΕ

Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και εφαρμογές  λεπτών υμενίων Αλουμινίου*

58.        

Καρούτσος Ευάγγελος

Γιαννόπουλος Σπυρίδων (Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

ΒΕ & ΔΕ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός Αλουμινίου ενισχυμένου με νανοσωματίδια γραφενίου ή τέφρας, προερχόμενα από βιομάζα*

59.        

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Σύνθεση υβριδικών υλικών για αποθήκευση ενέργειας και σχετικές διατάξεις

60.        

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη υάλων με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής

61.        

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη περοβσκιτών με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής

62.        

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Σύνθεση νέων ημιαγωγών βασισμένων σε χαλκογενίδια

63.        

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Σύνθεση νέων υβριδικών ημιαγωγών

64.        

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μοντελοποίηση διόδων εκπομπής φωτός βασισμένων σε νανοϋλικά

65.        

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε

Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με νανοσωματίδια για ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων

66.        

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων

67.        

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με περοβσκίτες για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων

68.        

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους

69.        

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών InP με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική

70.        

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μεταφορά ενέργειας μεταξύ κβαντικών τελειών με εφαρμογή στους αισθητήρες*

71.        

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών ZnO με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική

72.        

Μπουρόπουλος Νικόλαος

B.Ε. & Δ.Ε.

Τρισδιάστατη εκτύπωση βιοσυμβατών υλικών*

73.        

Μπουρόπουλος Νικόλαος

Δ.Ε.

Τρισδιάστατη εκτύπωση βιοσυμβατών υλικών μέσω της τεχνολογίας FFF (Fused Filament Fabrication)*

74.        

Μπουρόπουλος Νικόλαος

Δ.Ε.

Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και τρισδιάστατη εκτύπωση υδρογελών για βιοϊατρικές εφαρμογές*

75.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού*

76.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε

Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης

77.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση

78.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους ημιαγωγούς

79.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου

80.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

 Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους

81.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε

Μίξη τεσσάρων κυμάτων σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους

82.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε

Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων

83.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε

Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων

84.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε

Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια

85.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E.

Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας

86.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E.

Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες

87.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E.

Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.

88.        

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε

Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές

89.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Δ.Ε.

Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός*

90.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη βρόχων υστέρησης και μαγνητικών περιοχών*

91.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Δ.Ε

Πλασμονικά λεπτά υμένια με βάση τον άργυρο*

92.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Το Τιτάνιο, τα κράματά του και εφαρμογές*

93.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Λεπτά υμένια αλουμινίου και εφαρμογές αυτών*

94.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Λεπτά υμένια πυριτίου και εφαρμογές σε φωτοβολταϊκά*

95.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Χυτοσίδηρος, είδη και εφαρμογές*

96.        

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Λεπτά υμένια ημιαγωγών και εφαρμογές*

97.        

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Συγκριτική μελέτη διαφόρων τεχνικών ψύξης Φωτοβολταϊκών πλαισίων*

98.        

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Συγκριτική μελέτη απόδοσης λιπασμάτων νέας γενιάς σε καλλιέργεια θερμοκηπίου*

99.        

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Συγκριτική μελέτη διαφορετικών υποστρωμάτων καλλιέργειας σε θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά*

100.    

Σιγάλας Μιχαήλ

Σαράντος Μαρινάκης (Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας)

B.E. & Δ.Ε

Μελέτη φασμάτων απορρόφησης ανθοκυανιδίνων

101.    

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Νανοϋλικά για λιπάσματα*

102.    

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Νανοδομημένα Υλικά για τον έλεγχο της θερμικής αγωγιμότητας*

103.    

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Αποθήκευση Υδρογόνου σε νανοσωματίδια Μαγνησίου με προσμείξεις

104.    

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών

105.    

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε

Δέσμευση CO2 σε νανοσωματίδια

106.    

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Κβαντικός έλεγχος του σπιν της ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία

107.    

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη δημιουργία κβαντικής σύμπλεξης στο οπτομηχανικό σύστημα με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία

108.    

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

109.    

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών δυνάμεων

110.    

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση λευκού φωτός laser  με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου

111.    

Στεφανάτος Διονύσιος

Θανόπουλος Ιωάννης, Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορος διαχωρισμός εναντιομερών με χρήση βέλτιστου ελέγχου

112.    

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

113.    

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Έλεγχος επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα φύλλα γραφενίου με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

114.    

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

115.    

Τόμπρος Στυλιανός

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί του ικαρίτη, Ικάριας για καταλυτικές εφαρμογές* 

116.    

Τόμπρος Στυλιανός

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί του βαρύτη από το κοίτασμα στον γρανίτη της Μυκόνου για καταλυτικές εφαρμογές

117.    

Τόμπρος Στυλιανός

Κοκκάλας Σωτήριος (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας)

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεω-διαδρομές, -τόποι, -εκπαίδευση, -κληρονομιά και -αειφορία, ορυκτών και ενεργειακών πόρων στα νησιά των βορείων Κυκλάδων

118.    

Τόμπρος Στυλιανός

Κοκκάλας Σωτήριος (Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας)

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεω-διαδρομές, -τόποι, -εκπαίδευση, - κληρονομιά και -αειφορία, ορυκτών και ενεργειακών πόρων στα νησιά των νοτίων Κυκλάδων

119.    

Τόμπρος Στυλιανός

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη δειγμάτων πυρήνων γεωτρήσεων μεταλλοφορίας Au, Στρογγυλό, Κύπρος

120.    

Τόμπρος Στυλιανός

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεωχημική μοντελοποίηση σε πραγματικό χρόνο της απόθεσης πολυτίμων μετάλλων στο γεωθερμικό πεδίο της Μήλου

121.    

Τόμπρος Στυλιανός

Β.Ε. & Δ.Ε.

Μοντελοποίηση τελουριδίων από Ελλάδα και Κίνα

122.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Βολταμετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση του NADH (δινουκλεοτίδιο αδενίνης νικοτιναμιδίου)*

123.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα*

124.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων*

125.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ποσοτική ανίχνευση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (aspirin) σε φαρμακευτικά προϊόντα*

126.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ακινητοποίηση πρωτεϊνών σε ηλεκτρόδια από υλικά άνθρακα*

127.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Μπουρόπουλος Νικόλαος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων ZnO για βιοαναλυτικές εφαρμογές

128.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Γεωργακίλας Βασίλειος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και ηλεκτροχημικός

χαρακτηρισμός υλικών αιματίτη*

129.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποίηση ηλεκτροδίων με αιμίνη για ανίχνευση οργανικών αλογονούχων ενώσεων στο νερό

130.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη βολταμετρικού αισθητήρα για την ανίχνευση ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε φαρμακευτικά προϊόντα*

131.    

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Κούτσελας Ιωάννης

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα υμένια ΤiO2 με περοβσκίτες για την ανίχνευση ντοπαμίνης*

132.    

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Αναστάσιος

Δ.Ε.

Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης*

133.    

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Αναστάσιος

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα*

134.    

Ψαρράς Γεώργιος

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων χαλκού*

135.    

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Αναστάσιος

Δ.Ε.

Διηλεκτρική απόκριση σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη*

136.    

Ψαρράς Γεώργιος

Βεκίνης Γ. (Ερευνητής Α’ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Δ.Ε.

Σύνθετα υλικά με βάση το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) με θερμομονωτικές ιδιότητες*

137.    

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Μανίκα Γεωργία

Δ.Ε.

Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων Cu/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*

138.    

Ψαρράς Γεώργιος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Μελέτη της ηλεκτρικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/ορυκτών σωματιδίων*

139.    

Ψαρράς Γεώργιος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνης/μορφών άνθρακα: ανάπτυξη και μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς*

140.    

Ψαρράς Γεώργιος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνης/μορφών άνθρακα: ανάπτυξη και μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021