Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

 

Επιβλέπων 1 Επιβλέπων 2 B.E. ή/& Δ.Ε. Τίτλος θέματος
1 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Δημοσθένης Κίζης, Ερευνητής Β', Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Δ. Ε. Φασματοσκοπική μελέτη καλλιεργούμενων φυτικών ειδών σε συνθήκες βιοτικής και αβιοτικής καταπόνησης.
2 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Ελένη Μακαρόνα, Ερευνήτρια Β', Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Δ. Ε. Φασματοσκοπική ανάλυση εκχυλισμάτων βασιλικού με εμβαπτιζόμενες φωτονικές ψηφίδες πυριτίου.
3 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Δημήτριος Κουζούδης, Αν Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Δ. Ε. Χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίας για την κατασκευή ολογραφικών μασκών.
4 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Καρούτσος Ευάγγελος Β.Ε & Δ. Ε. Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser.
5 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε &Δ. Ε. Κατασκευή και μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς συγκολλητών συνδέσμων μονού επιθέματος με χρήση πολυμερικής κόλλας ενισχυμένης με νανοσωλήνες άνθρακα (CNT’s).
6 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικής μάσκας για την απεικόνιση νευρώνων με εφαρμογές στην οπτογενετική.
7 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Εφαρμογές της θερμικής απεικόνισης στην Ιατρική.
8 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Physical Unclonable Functions Σε Βιομηχανικά Υλικά: Σχεδίαση, Κατασκευή Και Χαρακτηρισμός
9 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Physical Unclonable Functions: σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός.
10 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Εφαρμογές της φασματοσκοπίας εγγύς υπερύθρου στην Ιατρική.
11 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Στέλιος Τόμπρος B.E. & Δ.Ε. Ορυκτά σουλφίδια του μολυβδαινίου και σιδήρου για εφαρμογές διάσπασης του νερού*
12 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Στέλιος Τόμπρος B.E. & Δ.Ε. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτού πυροφανίτη (ΜnΤiΟ3) για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές*
13 Αυγουρόπουλος Γεώργιος   B.E. & Δ.Ε. Βιοαπανθρακώματα από καλάμια ως ανοδικά ηλεκτρόδια μπαταριών ιόντων νατρίου*
14 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Γεωργακίλας Βασίλειος Β.Ε. & Δ.Ε. Υβριδικές νανοδομές γραφενίου για μπαταρίες ιόντων νατρίου*
15 Γαλανάκης Ιωσήφ   ΒΕ & ΔΕ Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler
16 Γαλανάκης Ιωσήφ   ΒΕ & ΔΕ Ιδιότητες κραμάτων Heusler με σπάνιαιες γαίες
17 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Υλικά για κολοσσιαία μαγνητοαντίσταση
18 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Μαγνητισμός σε μόρια: επισκόπηση και προπτικές*
19 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο της επιταξίας μοριακής δέσμης: θεωρία και εφαρμογές
20 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο εναπόθεσης παλμικού λέιζερ: θεωρία και εφαρμογές
21 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΒΕ & ΔΕ Aλληλεπιδράσεις μεταξύ υδροφοβων μορίων και νανοδομών. Ο ρόλος τους στη μεταφορά φαρμάκων
22 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΒΕ & ΔΕ Το νερό ως μέσο διασποράς νανοσωματιδίων
23 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΒΕ & ΔΕ Ενίσχυση αερογέλης γραφενίου με άζωτο και βόριο
24 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΒΕ & ΔΕ Απομόνωση διδιάστατων φύλλων αιματίτη και μελέτη του ενεργειακού χάσματος
25 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΒΕ & ΔΕ Συμβολή του γραφενίου και παραγώγων σε διαδερμικές θεραπείες
26 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Φυσικά προϊόντα και θεραπείες επούλωσης δέρματος*
27 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Συνδυασμός νανοδομών άνθρακα και φυσικών προϊόντων σε διαδερμικές θεραπείες*
28 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Ενσωμάτωση της κουρκουμίνης σε νανοδομές για βιολογικές εφαρμογές*
29 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Mελέτη της σταθερότητας σε διασπορά στο νερό δισδιάστατων νανοϋλικών παρουσία οργανικών μορίων*
30 Γεωργακίλας Βασίλειος Αυγουρόπουλος Γεώργιος ΒΕ & ΔΕ Τα νανοϋλικά του άνθρακα ως ηλεκτρόδια σε μπαταρίες ιόντων αλκαλίων*
31 Γεωργακίλας Βασίλειος ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΕ Χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους και της υγροσκοπικότητας φαρμακευτικών υλικών για χρήση σε μορφή αεροζόλ *
32 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Τα σύμπλοκα εγκλεισμού στην φαρμακευτική χημεία*
33 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Φθορίζοντα νανοσωματίδια άνθρακα και η χρήση τους στη βιοαπεικόνιση*
34 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Νανοσωματίδια άνθρακα - Σύνθεση - χημική τροποποίηση - χρήση στις βιοεφαρμογές*
35 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Παράγωγα γραφενίων με αντιμικροβιακές και αντικαρκινικές ιδιότητες*
36 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Παράγωγα σπόγκων μελαμίνης*
37 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Σύνθεση και χημική τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα για βιολογικές εφαρμογές*
38 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Ενίσχυση της αγωγιμότητας διαφανών υμενίων γραφενίου
39 Γεωργακίλας Βασίλειος Βαγενάς Δημήτριος (Τμήμα Χημ. Μηχανικών) B.E. & Δ.Ε. Ανάπτυξη κενοτόμων ηλεκτροδίων για την απονιτροποίηση πόσιμου νερού*
40 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Μεταλλο-οργανικά πυριτικά νανοπορώδη υλικά
41 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου με χρήση σε αυτοκινούμενα
42 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού κατανομής μεγέθους πόρων
43 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Πορώδη υλικά άνθρακα σκληρού εκμαγείου
44 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Υβριδικές αερογέλες άνθρακα ή πυριτίου με προηγμένες ιδιότητες
45 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Τροποποίηση μεσοπορωδών υλικών με ενεργές ομάδες
46 Θανόπουλος Ιωάννης   Β.Ε. Υπολογιστική εργαλειοθήκη σε MATLAB για οπτικές λαβίδες
47 Θανόπουλος Ιωάννης   Β.Ε. Υπολογιστικό εργαλείο σε MATLAB για προσομοιώσεις διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσα από οπτικές ίνες
48 Θανόπουλος Ιωάννης   Β.Ε. Υπολογιστική εργαλειοθήκη σε MATLAB για προσομοιώσεις πλασμονικών συστημάτων
49 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε μοριακά συστήματα διπλής μεταφοράς πρωτονίου με χρήση συνθετικά χειρόμορφου φωτός
50 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε. Δ.Ε. Οπτική κάθαρση ρακεμίκου μείγματος με χρήση τμηματικού αδιαβατικού περάσματος*
51 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα παρουσία φωτονικών νανοδομών
52 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Υπολογισμός του παράγοντα Purcell κοντά σε φωτονικές νανοδομές με χρήση της μεθόδου Πεπερασμένων Διαφορών Χρονικού Τομέα (FDTD)
53 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε., Στεφανάτος Δ. B.E. & Δ.Ε. Χωρικός διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων
54 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε., Στεφανάτος Δ. B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε συστήματα πολλαπλά εκφυλισμένων καταστάσεων   με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου
55 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου
56 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μεταφορά φορτίου στο DNA.
57 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA.
58 Καλόσακας Γεώργιος Γ. Λευθεριώτης (Τμήμα Φυσικής) Δ.Ε. Μοντελοποίηση διάχυσης ιόντων σε ηλεκτροχρωμικά υμένια.
59 Καρούτσος Ευάγγελος Πουλόπουλος Παναγιώτης ΒΕ & ΔΕ Ανάπτυξη, Θερμικές κατεργασίες και μικροδομές κραμάτων αλουμινίου*
60 Καρούτσος Ευάγγελος   ΒΕ & ΔΕ Ανάπτυξη, Θερμικές κατεργασίες και μικροδομές κραμάτων τιτανίου*
61 Καρούτσος Ευάγγελος Γιαννούρη Μαρία (ΕΔΙΠ, Τμ. Φυσικής, ΕΚΠΑ) ΒΕ & ΔΕ Σύνθεση και χαρακτηρισμός υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας (YBCO)
62 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε Μελέτη υάλων με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής
63 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε Σύνθεση νέων ημιαγωγών βασισμένων σε χαλκογενίδια
64 Κούτσελας Ιωάννης Τοπογλίδης Ε. Δ.Ε. Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια ή και περοβσκίτες
65 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους
66 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Εύρεση Ψευδοδυναμικών για Ημιαγώγιμες Τελείες ZnS με την Εμπειρική Μέθοδο Ψευδοδυναμικού
67 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών InP σε διάφορες μήτρες*
68 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες πυρήνα/κελύφους ZnO/ZnSe: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες και εφαρμογές
69 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών InP
70 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών ZnO
71 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Δ.Ε. Τρισδιάστατη εκτύπωση μέσω της τεχνολογίας FFF (Fused Filament Fabrication): Χαρακτηρισμός υλικών και αντικειμένων εκτύπωσης
72 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Β.Ε. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και ιδιότητες βιοσυμβατών ικριωμάτων μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
73 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Β.E. Τρισδιάστατη εκτύπωση ικριωμάτων με βάση το πολυλακτικό οξύ.
74 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Β.Ε. Βιοεπιφανειοδραστικές ενώσεις: Παραγωγή και εφαρμογές
75 Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης

Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού.
76 Πασπαλάκης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης.
77 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση.
78 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους ημιαγωγούς.
79 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου.
80 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
81 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μίξη τεσσάρων κυμάτων σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
82 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
83 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
84 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια.
85 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας.
86 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
87 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
88 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές.
89 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός.*
90 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός μαγνητικών λεπτών υμενίων*
91 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε. & Δ.Ε. Αναπτυξη και χαρακτηρισμός μεταλλικων νανοδομημενων υμενιων*
92 Πουλόπουλος Παναγιώτης Γαρουφαλής Χήστος Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός λεπτών ημιαγώγιμων υμενίων*
93 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός λεπτών και πολυστρωματικών μαγνητικών υμενίων*
94 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός στρωματικών μαγνητικών υμενίων*
95 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Ψύξη Φωτοβολταϊκών πλαισίων με υλικά αλλαγής φάσης*
96 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Οπτικές ιδιότητες μεταλλικών νανοσωματιδίων*
97 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Υλικά για μπαταρίες*
98 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Αποθήκευση Υδρογόνου σε νανοσωματίδια Αλουμινίου με προσμείξεις*
99 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Νανο-κυψέλες για αποθήκευση νανοϋλικών*
100 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Επίδραση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επιφάνεια φωτοβολταϊκών
101 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Μελέτη διαφορετικού υποστρώματος καλλιέργειας σε θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά
102 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Συγκριτική μελέτη καλλιέργειας σε δύο θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά
103 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Νανοδομημένα Υλικά για τον έλεγχο της θερμικής αγωγιμότητας
104 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Αποθήκευση Υδρογόνου σε νανοσωματίδια Μαγνησίου με προσμείξεις
105 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Κβαντικός έλεγχος του σπιν της ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία
106 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Γρήγορη δημιουργία κβαντικής σύμπλεξης στο οπτομηχανικό σύστημα με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία
107 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
108 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών δυνάμεων
109 Στεφανάτος Διονύσιος

Θανόπουλος Ι.,

Πασπαλάκης Ε.

B.E. & Δ.Ε. Γρήγορος διαχωρισμός εναντιομερών με χρήση βέλτιστου ελέγχου
110 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
111 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Έλεγχος επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα φύλλα γραφενίου με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
112 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
113 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια πάστας γραφίτη για την ανίχνευση ντοπαμίνης*
114 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια αιμίνης για την ανίχνευση αλογονούχων ενώσεων στο νερό*
115 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ακινητοποίηση πρωτεϊνών και μελέτη της ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς τους σε τροποποιημένα ηλεκτρόδια*
116 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Βολταμετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση επινεφρίνης*
117 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Βολταμετρικός αισθητήρας για την ταυτόχρονη ανίχνευση τριών αναλυτών*
118 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων*
119 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια τροποποιημένα με υλικά άνθρακα για την ανίχνευση χλωραμφενικόλης
120 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Παρασκευή υμενίων πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες για τον έλεγχο σχηματισμού βιουμενίων από παθογόνους μικροοργανισμούς
121 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών (Σαρτάνες) με ηλεκτροχημικές τεχνικές
122 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ακινητοποίηση πρωτεϊνών σε ηλεκτρόδια από υλικά άνθρακα
123 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης*
124 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων άνθρακα*
125 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα*
126 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων χαλκού*
127 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα υβριδικά νανοδιηλεκτρικά ZnO/C/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*
128 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων CuΟ/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*
129 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς του σύνθετου υβριδικού συστήματος νανοσωματιδίων ZnFe2O4/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης.*
130 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Διηλεκτρική απόκριση σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη*
131 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Μανίκα Γ. Β.Ε. & Δ.Ε. Νανοσύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*
132 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς του σύνθετου υβριδικού συστήματος νανοσωματιδίων SrFe12O19/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης*
133 Ψαρράς Γεώργιος Βεκίνης Γ., Ερευνητής Α΄ (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα υλικά με βάση το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) με θερμομονωτικές ιδιότητες*
134 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Παρασκευή και χαρακτηρισμός συστάδων δισδιάστατων υλικών*
135 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της διηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/σωματιδίων τιτανικού βαρίου*
136 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Διηλεκτρική απόκριση σύνθετων υλικών πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) ενισχυμένων με ορυκτά εγκλείσματα (MgCO3, CaCO3, Mg(OH)2)
137 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της διηλεκτρικής απόκρισης νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων καρβιδίου του βολφραμίου*
138 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας με κεραμικά εγκλείσματα: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές
139 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. Ευφυή υλικά: τρόποι παρασκευής, ιδιότητες και εφαρμογές
140 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. Σύνθετα υλικά κεραμικής μήτρας: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές
141 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων καρβιδίου του βολφραμίου
142 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/σωματιδίων τιτανικού βαρίου
143 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Μανίκα Γ. Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων Cu/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας
144 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη
145 Ψαρράς Γεώργιος Δαβάζογλου Δ., Ερευνητής Α΄ (ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος") Β.Ε. & Δ.Ε. Οπτικά διαφανή και ηλεκτρικά αγώγιμα υμένια οξειδίου του κασσίτερου (SnO2) από χημική εναπόθεση από ατμό (CVD)

Με * σημειώνονται οι τίτλοι των ΒΕ και ΔΕ που έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουν

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021