Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

  Επιβλέπων 1 Επιβλέπων 2 B.E. ή/& Δ.Ε. Τίτλος θέματος
1 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Δημοσθένης Κίζης, Ερευνητής Β', Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Β.Ε & Δ. Ε. Φασματοσκοπική μελέτη καλλιεργούμενων φυτικών ειδών σε συνθήκες βιοτικής και αβιοτικής καταπόνησης.
2 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Ελένη Μακαρόνα, Ερευνήτρια Β',   Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Β.Ε & Δ. Ε. Φασματοσκοπική ανάλυση εκχυλισμάτων βασιλικού με εμβαπτιζόμενες φωτονικές ψηφίδες πυριτίου.
3 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Δημήτριος Κουζούδης, Αν Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Β.Ε & Δ. Ε. Χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίας για την κατασκευή ολογραφικών μασκών.
4 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Καρούτσος Ευάγγελος Β.Ε & Δ. Ε. Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser.
5 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών) Β.Ε & Δ. Ε. Κατασκευή και μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς συγκολλητών συνδέσμων μονού επιθέματος
με χρήση πολυμερικής κόλλας ενισχυμένης με νανοσωλήνες άνθρακα (CNT’s).
6 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικής μάσκας για την απεικόνιση νευρώνων με εφαρμογές στην οπτογενετική.
7 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Εφαρμογές της θερμικής απεικόνισης στην Ιατρική.
8 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Physical Unclonable Functions: σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός.
9 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Μικροδόμηση μεταλλικών επιφανειώνν με laser για αντιβακτηριδιακές εφαρμογές.
10 Αυγουρόπουλος Γεώργιος   Δ.Ε. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτού βολλαστονίτη (CaSiO3) για καταλυτικές εφαρμογές.*
11 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Λιανός Παναγιώτης (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) Δ.Ε. Μελέτη μπαταριών Αλουμινίου - Αέρα με σκοπό την εφαρμογή τους σε φορητές συσκευές.*
12 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Γεωργακίλας Βασίλειος Δ.Ε. Υβριδικές νανοδομές γραφενίου για μπαταρίες ιόντων νατρίου.*
13 Αυγουρόπουλος Γεώργιος

1. Γιώργος Αυγουρόπουλος,

2. Μαρία Δαλέτου (Ερευνήτρια Β ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

Β.Ε & Δ.Ε. Ηλεκτροχημική μελέτη καταλυτών
σε κυψελίδες καυσίμου υδρογόνου
14 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Οπτοακουστική Aerogel/ Xerogel.
15 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Ολογραφία υπευρευκρινών νανοδομών.
16 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Aerogel/ Xerogel :Σύνθεση και επεξεργασία καινοτόμων υπερελαφρών νανοπροτύπων.
17 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Βιομιμητικές δομές και προηγμένη μικρο-υδροδυναμική.
18 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Νανοκατασκευαστική & Νανοεκτύπωτική.
19 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Ολογραφικοί Φωτονικοί και Πλασμονικοί Βιο-αισθητήρες.
20 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Lab-on-Chip.
21 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Στερεολιθογραφική προτυποποίηση 3D-Mικρομηχανών.
22 Βάϊνος Νικόλαος Καρούτσος Ευάγγελος B.E. & Δ.Ε. Παλμική εναπόθεση νανοσύνθετων λειτουργικών υλικών με λέιζερ σε Mικρομηχανές.
23 Βάϊνος Νικόλαος   Δ.Ε. Αλληλεπιδράσεις υλικών με ηλεκτρομαγνητική και σωματιδιακή ακτινοβολία για βιοϊατρικές εφαρμογές.*
24 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Αυτοσυναρμολόγηση χειρόμορφων δομών από μη χειρόμορφες δομικές μονάδες στη νανοκλίμακα
25 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Έξυπνα και αποκρίσιμα ρευστά. Μοντελοποίηση και εφαρμογές*
26 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Μετατροπές φάσεων και αυτοοργάνωση σε κολλοειδείς διασπορές
27 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Μοριακές προσομοιώσεις πολυμερικών αλυσίδων
28 Βανακάρας Αλέξανδρος Βάϊνος Νικόλαος B.E. & Δ.Ε. Έξυπνα υλικά με ενσωμάτωση υγρών κρυστάλλων σε νανο και μικρο δομημένες επιφάνειες.  
29 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης για την μέτρηση ηλεκτροοπτικών ιδιοτήτων υγρών κρυστάλλων
30 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. Βιολογικές εφαρμογές υγροκρυσταλλικών υλικών.
31 Γαλανάκης Ιωσήφ   Β.Ε & Δ.Ε. Ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες κραμάτων Heusler που περιέχουν αποκλειστικά άτομα μετάλλων μετάβασης
32 Γαλανάκης Ιωσήφ   Β.Ε & Δ.Ε. Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler*
33 Γαλανάκης Ιωσήφ   Β.Ε & Δ.Ε. Ιδιότητες κραμάτων Heusler με σπάνιες γαίες
34 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Υλικά για κολοσσιαία μαγνητοαντίσταση
35 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Μαγνητισμός σε μόρια: επισκόπηση και προπτικές
36 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο της επιταξίας μοριακής δέσμης: θεωρία και εφαρμογές
37 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο εναπόθεσης παλμικού λέιζερ: θεωρία και εφαρμογές
38 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των μαγνητικών υλικών*
39 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Υλικά για κάθετη μαγνητική εγγραφή*
40 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε. Συστηματική αξιολόγηση
ημιεμπειρικών μεθόδων κβαντικής
χημείας για τη μελέτη ηλεκτρονικών
ιδιοτήτων συστημάτων ημιαγωγών.
41 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Αναζήτηση βέλτιστων δομών σε

μόρια και στερεά, με τη μέθοδο του

σμήνουςσωματιδίων (particle swarm optimization).

42 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Ηλεκτρονικές και οπτικές

ιδιότητες κβαντικών τελειών ημιαγωγών.

43 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη γεωμετρικών

διαμορφώσεων ατομικών συσσωματωμάτων,

με χρήση γενετικών αλγορίθμων.

44 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Βελτιστοποίηση υβριδικών

συναρτησιακών για τη μελέτη οπτικών

ιδιοτήτων νανοσωματιδίων ημιαγωγών.

45 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Παραμετροποίηση

συναρτησιακών με διορθώσεις μακράς

εμβέλειας για τη μελέτη οπτικών

ιδιοτήτων νανοσωματιδίων ημιαγωγών.

46 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Δομικές και ηλεκτρονικές

ιδιότητες νανοδομών ημιαγωγών με

επιφανειακούς οργανικούς

υποκαταστάτες.

47 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Θεωρητική μελέτη της

προσρόφησης μορίων σε επιφάνειες με

χρήση γενετικών αλγορίθμων.

48 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Το γραφένιο και τα παραγωγά του ως φορέας μεταφοράς φαρμάκων.*
49 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Χημική τροποποίηση γραφενίου και παραγώγων και διασπορά σε υδατικά μέσα.*
50 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Τα σύμπλοκα εγκλεισμού στην φαρμακευτική χημεία.*
51 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Eνίσχυση φωτοπολυμερών με νανοϋλικά άνθρακα.*  
52 Γεωργακίλας Βασίλειος Αυγουρόπουλος Β.Ε. & Δ.Ε. Τα νανοϋλικά του άνθρακα ως ηλεκτρόδια σε μπαταρίες ιόντων αλκαλίων.*
53 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Γραφένιο και πράσινη χημεία.*
54 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε. Ενσωμάτωση νανοσωματιδίων αργύρου σε υμένια παραγώγων γραφενίου για αντιμικροβιακές ιδιότητες. *
55 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε. Φθορίζοντα νανοσωματίδια άνθρακα και η χρήση τους στη βιοαπεικόνιση. *
56 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε. Νανοσωματίδια άνθρακα - Σύνθεση - χημική τροποποίηση - χρήση στις βιοεφαρμογές. *
57 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε. Παράγωγα γραφενίων με αντιμικροβιακές και αντικαρκινικές ιδιότητες. *
58 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε. Παράγωγα σπόγκων μελαμίνης .*
59 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθεση και χημική τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα για βιολογικές εφαρμογές.*
60 Γεωργακίλας Βασίλειος Διαπούλη Ευαγγελία Β.Ε. & Δ.Ε Χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους και της υγροσκοπικότητας φαρμακευτικών υλικών για χρήση σε μορφή αεροζόλ. *
61 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου με χρήση σε αυτοκινούμενα*
62 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενεργού άνθρακα με νανοσωματίδια μαγνησίου
63 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Νανοϋλικά για ηλεκτροχημικές συσκευές μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας
64 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση και χαρακτηρισμός μεσοπορωδών υλικών
65 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού κατανομής μεγέθους πόρων
66 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Μέθοδοι παρασκευής αερογελών
67 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε μοριακά συστήματα διπλής μεταφοράς πρωτονίου
68 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Υπολογιστική εργαλειοθήκη για οπτικές λαβίδες: Οπτικές δυνάμεις σε χειρόμορφα νανοσωματίδια
69 Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

&

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε. Χωρικός διαχωρισμός διμερών χειρόμορφων μορίων μέσω   σχεδιασμού Χαμιλτονιανής
70 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Εμμανουήλ B.E. & Δ.Ε. Οπτική κάθαρση ρακεμίκου μείγματος με χρήση τμηματικού αδιαβατικού περάσματος (*)
71 Θανόπουλος Ιωάννης

Στεφανάτος Διονύσιος &

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε. Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων
72 Θανόπουλος Ιωάννης Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε συστήματα εκφυλισμένων καταστάσεων με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων
73 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Απελευθέρωση φαρμάκου ελεγχόμενη από αντιστρεπτές χημικές αντιδράσεις.*
74 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου
75 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μεταφορά φορτίου στο DNA.
76 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA.
77 Καλόσακας Γεώργιος Γ. Λευθεριώτης (Τμήμα Φυσικής) Δ.Ε. Μοντελοποίηση διάχυσης ιόντων σε ηλεκτροχρωμικά υμένια.
78 Ιωάννης Κούτσελας   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη δισδιάστατων μη τοξικών ημιαγωγών.
79 Ιωάννης Κούτσελας   Β.Ε. & Δ.Ε. Μοριακη δυναμικη ημιαγώγιμων περοβσκιτών.
80 Ιωάννης Κούτσελας  Τοπογλίδης Εμμανουήλ Β.Ε. & Δ.Ε.

Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια ή/και περοβσκίτες.

81 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους.
82 Μπασκούτας Σωτήριος Γαρουφαλής Χρήστος B.E. & Δ.Ε Αλληλεπιδράσεις Förster Μεταξύ Κβαντικών Τελειών και Βιολογικών Μορίων.
83 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-InP Πυρήνα – Κελύφους.
84 Μπασκούτας Σωτήριος Γαρουφαλής Χρήστος B.E. & Δ.Ε. Μεταφορά ενέργειας μεταξύ Κβαντικών Τελειών ZnO και Βιολογικών Μορίων με εφαρμογή στη θεραπεία του καρκίνου.
85 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Εύρεση Ψευδοδυναμικών για Ημιαγώγιμες Τελείες ZnS με την Εμπειρική Μέθοδο Ψευδοδυναμικού.
86 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Μελέτη των Ηλεκτρονιακών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO υπό την Επίδραση Εξωτερικής Υδροστατικής Πίεσης με την Εμπειρική Μέθοδο Ψευδοδυναμικού.
87 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Προσδιορισμός της ενέργειας σύνδεσης πρόσμιξης σε κυλινδρικές τελείες ZnO παρουσία ηλεκτρικού πεδίου και μαγνητικού πεδίου.
88 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών InP σε διάφορες μήτρες.
89 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες πυρήνα/κελύφους ZnO/ZnSe: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες και εφαρμογές.
90 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Συζυγή ZnO-porhyrin με εφαρμογές στη θεραπεία του καρκίνου*.
91 Μπουρόπουλος Νικόλαος

Σ. Γιαννόπουλος

(ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

Δ.Ε Νανοϋλικά για μετατροπή ενέργειας
92 Μπουρόπουλος Νικόλαος   B Τρισδιάστατη εκτύπωση σύνθετων βιοσυμβατών ικριωμάτων.
93 Μπουρόπουλος Νικόλαος   B.E. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός βιοσυμβατών ικριωμάτων μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
94 Μπουρόπουλος Νικόλαος   B.Ε. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και ιδιότητες βιοσυμβατών υλικών μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
95 Πασπαλάκης Εμμανουήλ

 Κοσιώνης

Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού.
96 Πασπαλάκης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης.
97 Πασπαλάκης Εμμανουήλ  Κοσιώνης Σπυρίδων Δ.Ε Μελέτη του δισδιάστατου φάσματος απορρόφησης σε ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια*
98 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος Δ.E. Επίδραση ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στη μη-γραμμική απορρόφηση σε ασύμμετρες ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες*.
99 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση.
100 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους ημιαγωγούς.
101 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση τμηματικώς αδιαβατικού περάσματος.*
102 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου.
103 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
104 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
105 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
106 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
107 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια.
108 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε δομή ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών*
109 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας.
110 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
111 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
112 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές.
113 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός.*
114 Πουλόπουλος Παναγιώτης   B.E. Θερμικές κατεργασίες κραμάτων αλουμινίου και εφαρμογές.*
115 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε. Διαγραμματα φασης δύο μετάλλων
116 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Νανο-κυψέλες για αποθήκευση νανοϋλικών.
117 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Θερμιδικές ιδιότητες νανοϋλικών
118 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Οπτικές ιδιότητες νανοδομημένων μετάλλων.*
119 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Έγχρωμα φωτοβολταϊκά.*
120 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Φωνονικές επικοινωνίες.*
121 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Επίδραση Φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια.*
122 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Ψύξη Φωτοβολταϊκών πλαισίων με υλικά αλλαγής φάσης.*
123 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Οπτικές ιδιότητες μεταλλικών νανοσωματιδίων.*
124 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Υλικά για μπαταρίες.*
125 Στεφανάτος Διονύσιος Στεφανάτος-Πασπαλάκης B.E. & Δ.Ε. Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης
επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων
με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
126 Στεφανάτος Διονύσιος Στεφανάτος-Πασπαλάκης B.E. & Δ.Ε. Έλεγχος επιφανειακών
πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα
φύλλα γραφενίου με τη χρήση
αδιαβατικών συντομεύσεων.
127 Στεφανάτος Διονύσιος Στεφανάτος-Πασπαλάκης B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη

μεταφορά ενέργειας με τη χρήση

100αδιαβατικών συντομεύσεων.

128 Στεφανάτος Διονύσιος Στεφανάτος B.E. & Δ.Ε.

Κβαντικός έλεγχος του σπιν της

ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με

εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία.

129 Στεφανάτος Διονύσιος Στεφανάτος B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά

πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών

καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών

συντομεύσεων.

130 Στεφανάτος Διονύσιος Στεφανάτος B.E. & Δ.Ε.

Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος

έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού

αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με

εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών

δυνάμεων

131 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Τροποποίηση εκτυπωμένων ηλεκτροδίων για βιοαναλυτικές εφαρμογές.*
132 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Χρήση βολταμμετρικών τεχνικών για την ανίχνευση και χαρακτηρισμό φαρμακευτικών ουσιών για την αρτηριακή πίεση.
133 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ανίχνευση γλυκόζης.*
134 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη ηλεκτροχημικού αισθητήρα για τον ποσοτικό προσδιορισμό αντιεπιληπτικών φαρμάκων.*
135 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια πάστας γραφίτη για την ανίχνευση ντοπαμίνης.*
136 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Τροποποιημένα SPEs με αιμίνη για την ανίχνευση τριχλωροξικού οξέος.*
137 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια αιμίνης για την ανίχνευση αλογονούχων ενώσεων στο νερό.*
138 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε Ανάπτυξη αισθητήρων βασισμένοι σε δομές γραφενίου.*
139 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ανίχνευση χλωραμφενικόλης.
140 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ακινητοποίηση πρωτεϊνών και μελέτη της ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς τους σε τροποποιημένα ηλεκτρόδια.
141 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός σύνθετων πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη*
142 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης. *
143 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη των θερμο-μηχανικών ιδιοτήτων του σύνθετου υβριδικού συστήματος Fe3O4/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης. *
144 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης. *
145 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης. *
146 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη χαρακτηρισμός και πολυ-λειτουργικότητα νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/γραφενίου.*
147 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων άνθρακα.
148 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωλήνων άνθρακα πολλαπλού τοιχίου.
149 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphitenanoplatelets) άνθρακα.
150 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων χαλκού.
151 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων οξειδίου του χαλκού.
152 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα υβριδικά νανοδιηλεκτρικά ZnO/C/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.
153 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων Cu/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.
154 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων CuΟ/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.
155 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Διηλεκτρική συμπεριφορά και λειτουργικότητα πολυμερικών νανοσύνθετων ενισχυμένων με νανοσωματίδια BaFe12O19 (Barium Ferrite).
156 Ψαρράς Γεώργιος Α. Σανιδα Β.Ε. Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας/μαγνητικών εγκλεισμάτων: Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και εφαρμογές.
157 Ψαρράς Γεώργιος Γ. Μαθιουδάκης Β.Ε. Παραγωγή/Αποθήκευση Ενέργειας Νανοσύνθετων IPMCs (ionic polymermetalcomposites) και οι εφαρμογές τους.*
158 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. Ευφυή υλικά με ενσωματωμένες δισδιάστατες δομές.
159 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων βιοσύνθετων αμύλου/σωματιδίων latex/κυτταρίνης*

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021