Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

Α/Α

Επιβλέπων 1

Επιβλέπων 2

B.E. ή/& Δ.Ε.

Τίτλος θέματος

1.               

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Καρούτσος Ευάγγελος

B.E. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser

2.              

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

B.E. & Δ.Ε.

Τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικής μάσκας για την απεικόνιση νευρώνων με εφαρμογές στην οπτογενετική

3.              

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Δ. Ε.

Εφαρμογές της θερμικής απεικόνισης στην Ιατρική

4.              

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

B.E. & Δ.Ε.

Physical Unclonable Functions: σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός

5.              

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος

B.E. & Δ.Ε.

Ορυκτά σουλφίδια του μολυβδαινίου και σιδήρου για εφαρμογές διάσπασης του νερού*

6.              

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Βιοαπανθρακώματα από καλάμια ως ανοδικά ηλεκτρόδια μπαταριών ιόντων νατρίου*

7.              

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε.

Ανθρακικές νανοδομές για αποθήκευση ενέργειας σε υπερπυκνωτές*

8.              

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Καταλύτες χαλκού για τη σύνθεση της μεθανόλης

9.              

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί των σιδηροξειδίων στον Άγιο Κήρυκα, Ξυλοσύρτης, Ικαρία για καταλυτικές εφαρμογές 

10.          

Γαλανάκης Ιωσήφ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler

11.          

Γαλανάκης Ιωσήφ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ιδιότητες κραμάτων Heusler με σπάνιαιες γαίες

12.          

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Υλικά για κολοσσιαία μαγνητοαντίσταση

13.          

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Μαγνητισμός σε μόρια: επισκόπηση και προπτικές*

14.          

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο της επιταξίας μοριακής δέσμης: θεωρία και εφαρμογές

15.          

Γαλανάκης Ιωσήφ

BE

Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο εναπόθεσης παλμικού λέιζερ: θεωρία και εφαρμογές

16.          

Γαρουφαλής Χρήστος

B.E. & Δ.Ε.

Αξιολόγηση ημιεμπειρικών μεθόδων κβαντικής χημείας για τη μελέτη ηλεκτρονικών ιδιοτήτων συστημάτων ημιαγωγών

17.          

Γαρουφαλής Χρήστος

B.E. & Δ.Ε.

Βελτιστοποίηση παραμέτρων ημιεμπειρικών μεθόδων κβαντικής χημείας για τη μελέτη στοχευμένων ιδιοτήτων των υλικών

18.          

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Δομικές, ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες νανοδομών τεχνολογικού ενδιαφέροντος, από πρώτες αρχές

19.          

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Αναζήτηση βέλιστων δομών σε μόρια και στερεά, με γεννετικούς αλγορίθμους και τη μέθοδο του σμήνους σωματιδίων

20.          

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών ημιαγωγών.

21.          

Γαρουφαλής Χρήστος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Μελέτη συσσωματωμάτων ημιαγωγών με τη μέθοδο του σμήνους σωματιδίων.

22.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός αερογέλης γραφενίου

23.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη αερογέλης οξειδίων του σιδήρου

24.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε.

Παρασκευή και μελέτη της σταθερότητας στο νερό νανοδομών νιτριδίων, βοριδίων και καρβιδίων

25.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε.

Η κατεργασία υπερήχων ως μέσο για την παρασκευή νανοδομών

26.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε.

Παρασκευή και μελέτη νανοσωματιδίων αιματίτη για βιοεφαρμογές

27.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη τροποποίησης γραφενικών υλικών με πολυμερή για βιοεφαρμογές

28.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

Βαγενάς Δημήτριος (Τμήμα Χημ. Μηχανικών)

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη κενοτόμων ηλεκτροδίων με τη χρήση βιομάζας από φύκη

29.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

Δ.Ε.

Επιφανειακή τροποποίηση υλικών με πολυντοπαμίνη. Επίδραση στις οπτοηλεκτρικές ιδιότητες

30.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Mελέτη της σταθερότητας σε διασπορά στο νερό δισδιάστατων νανοϋλικών παρουσία οργανικών μορίων

31.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

Φούντζουλα Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτ. Αττικής

Δ.Ε.

Ανάπτυξη νανοϋλικών για την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων

32.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E.

Τα νανοϋλικά του άνθρακα ως ηλεκτρόδια σε μπαταρίες ιόντων αλκαλίων*       

33.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Χημική τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα (carbon black)

34.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΔΕ

Ενίσχυση αερογέλης γραφενίου με άζωτο και βόριο

35.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’

ΔΕ

Χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους και της υγροσκοπικότητας φαρμακευτικών υλικών για χρήση σε μορφή αεροζόλ*

36.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

Δ.Ε.

Ενίσχυση της αγωγιμότητας διαφανών υμενίων γραφενίου

37.          

Γεωργακίλας Βασίλειος

Βαγενάς Δημήτριος (Τμήμα Χημ. Μηχανικών)

Δ.Ε.

Ανάπτυξη κενοτόμων ηλεκτροδίων για την απονιτροποίηση πόσιμου νερού*

 38. Γεωργακίλας Βασίλειος

Φούντζουλα Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτ. Αττικής & Δέτση Αναστασία, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Δ.Ε.

Ανάπτυξη νανοϋλικών για την διάγνωση και θεραπεία παθολογικών καταστάσεων*

39.          

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου με χρήση σε αυτοκινούμενα

40.          

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού κατανομής μεγέθους πόρων*

41.          

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Πορώδη υλικά άνθρακα σκληρού εκμαγείου

42.          

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Υβριδικές αερογέλες άνθρακα ή πυριτίου με προηγμένες ιδιότητες*

43.          

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E.

Τροποποίηση μεσοπορωδών υλικών με ενεργές ομάδες

44.          

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση ελαστικών αερογελών*

45.          

Δήμος Κωνσταντίνος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση και χαρακτηρισμός πορώδους ιεραρχημένου άνθρακα από βιομάζα

46.          

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Υπολογιστική εργαλειοθήκη σε MATLAB για κβαντική δυναμική σε ανοικτά και κλειστά κβαντικά συστήματα

47.          

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Υπολογιστικά εργαλεία για προσομοιώσεις  διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσα από οπτικές ίνες

48.          

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα παρουσία φωτονικών νανοδομών

49.          

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Προσομειώσεις διάδοσης ακτινοβολίας σε συζευγμένους κυματοδηγούς με απώλειες και ενίσχυση

50.          

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Ε., Στεφανάτος Δ.

B.E. & Δ.Ε.

Χωρικός διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων

51.          

Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Ε., Στεφανάτος Δ.

B.E. & Δ.Ε.

Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε συστήματα πολλαπλά εκφυλισμένων καταστάσεων  με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου

52.          

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου

53.          

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μεταφορά φορτίου στο DNA

54.          

Καλόσακας Γεώργιος

Δ.Ε.

Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA

55.          

Καλόσακας Γεώργιος

Γ. Λευθεριώτης (Τμήμα Φυσικής)

Δ.Ε.

Μοντελοποίηση διάχυσης ιόντων σε ηλεκτροχρωμικά υμένια

56.          

Καρούτσος Ευάγγελος

Πουλόπουλος Παναγιώτης

B.E. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη, Θερμικές κατεργασίες και μικροδομές κραμάτων αλουμινίου*

57.          

Καρούτσος Ευάγγελος

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός κραμάτων τιτανίου για βιοαναλυτικές εφαρμογές*

58.          

Καρούτσος Ευάγγελος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενισχυμένου ντουραλουμινίου με τέφρα από βιομάζα

59.          

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση υβριδικών υλικών για αποθήκευση ενέργειας και σχετικές διατάξεις

60.          

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη υάλων με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής

61.          

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη περοβσκιτών με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής

62.          

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση νέων ημιαγωγών βασισμένων σε χαλκογενίδια

63.          

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση νέων υβριδικών ημιαγωγών

64.          

Κούτσελας Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Μοντελοποίηση διόδων εκπομπής φωτός βασισμένων σε νανοϋλικά

65.          

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε.

Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με νανοσωματίδια για ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων

66.          

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων

67.          

Κούτσελας Ιωάννης

Τοπογλίδης Ε.

B.E. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με περοβσκίτες για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων

68.          

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους

69.          

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών InP με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική

70.          

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε.

Μεταφορά ενέργειας μεταξύ κβαντικών τελειών με εφαρμογή στους αισθητήρες*

71.          

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών ZnO με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική

72.          

Μπουρόπουλος Νικόλαος

B.Ε.

Τρισδιάστατη εκτύπωση ικριωμάτων με εφαρμογές στην ιστική μηχανική

73.          

Μπουρόπουλος Νικόλαος

B.Ε.

Τρισδιάστατη εκτύπωση βιοσυμβατών υλικών μέσω της τεχνολογίας FFF (Fused Filament Fabrication)

 74. Μπουρόπουλος Νικόλαος   B.Ε. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και τρισδιάστατη εκτύπωση υδρογελών για βιοϊατρικές εφαρμογές*

75.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης

Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε.

Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού.

76.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

B.E. & Δ.Ε.

Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης.

77.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση.

78.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους ημιαγωγούς.

79.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε.

Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου.

80.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε.

 Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.

81.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε.

Μίξη τεσσάρων κυμάτων σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.

82.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης

B.E. & Δ.Ε.

Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.

83.          

Πασπαλάκης Εμ8μανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.

84.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια.

85.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης Σπυρίδων

B.E.

Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας.

86.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E.

Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.

87.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Μπασκούτας Σωτήριος

B.E.

Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.

88.          

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές.

89.          

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Δ.Ε.

Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός*

90.          

Πουλόπουλος Παναγιώτης

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη βρόχων υστέρησης και μαγνητικών περιοχών*

91.          

Πουλόπουλος Παναγιώτης

B.E. & Δ.Ε.

Πλασμονικά λεπτά υμένια με βάση τον άργυρο*

92.          

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Εφαρμογές ημιαγώγιμων υλικών με έμφαση στο ZnO*

93.          

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Καρούτσος Ευάγγελος

Δ.Ε.

Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και εφαρμογές  λεπτών υμενίων Αλουμινίου*

94.          

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Λεπτά Μαγνητικά Υμένια και Εφαρμογές*

95.          

Πουλόπουλος Παναγιώτης

Β.Ε.

Θερμικές κατεργασίες χαλύβων, μικροδομές, εφαρμογές*

96.          

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Συγκριτική μελέτη διαφόρων τεχνικών ψύξης Φωτοβολταϊκών πλαισίων*

97.          

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Συγκριτική μελέτη απόδοσης λιπασμάτων νέας γενιάς σε καλλιέργεια θερμοκηπίου*

98.          

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Συγκριτική μελέτη διαφορετικών υποστρωμάτων καλλιέργειας σε θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά*

99.          

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη διαφορετικού υποστρώματος καλλιέργειας σε θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά*

100.          

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Νανοϋλικά για λιπάσματα*

101.          

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Νανοδομημένα Υλικά για τον έλεγχο της θερμικής αγωγιμότητας*

102.       

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Αποθήκευση Υδρογόνου σε νανοσωματίδια Μαγνησίου με προσμείξεις

103.       

Σιγάλας Μιχαήλ

B.E. & Δ.Ε.

Οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών

104.       

Σιγάλας Μιχαήλ

Γαρουφαλής Χρήστος

B.E. & Δ.Ε.

Νανοϋλικά για φυτοφάρμακα

105.       

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Κβαντικός έλεγχος του σπιν της ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία

106.       

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη δημιουργία κβαντικής σύμπλεξης στο οπτομηχανικό σύστημα με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία

107.       

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

108.       

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών δυνάμεων

109.       

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε.

Σύνθεση λευκού φωτός laser  με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου

110.       

Στεφανάτος Διονύσιος

Θανόπουλος Ι.,

Πασπαλάκης Ε.

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορος διαχωρισμός εναντιομερών με χρήση βέλτιστου ελέγχου

111.       

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Ε.

B.E. & Δ.Ε.

Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

112.       

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Ε.

B.E. & Δ.Ε.

Έλεγχος επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα φύλλα γραφενίου με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

113.       

Στεφανάτος Διονύσιος

Πασπαλάκης Ε.

B.E. & Δ.Ε.

Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων

114.       

Τόμπρος

Στυλιανός

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί του ικαρίτη, Ικάριας για καταλυτικές εφαρμογές 

115.       

Τόμπρος

Στυλιανός

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

B.E. & Δ.Ε.

Κοιτασματολογική μελέτη και φυσικοχημικοί χαρακτηρισμοί του βαρύτη από το κοίτασμα στον γρανίτη της Μυκόνου για καταλυτικές εφαρμογές

116.       

Τόμπρος

Στυλιανός

Κοκκάλας Σωτήριος, Τμημα Γεωλογίας Πανεπιστήμιου Πατρών

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεω-διαδρομές, -τόποι, -εκπαίδευση, -κληρονομιά και -αειφορία, ορυκτών και ενεργειακών πόρων στα νησιά των βορείων Κυκλάδων

117.       

Τόμπρος

Στυλιανός

Κοκκάλας Σωτήριος, Τμημα Γεωλογίας Πανεπιστήμιου Πατρών

Β.Ε. & Δ.Ε.

Γεω-διαδρομές, -τόποι, -εκπαίδευση, - κληρονομιά και -αειφορία, ορυκτών και ενεργειακών πόρων στα νησιά των νοτίων Κυκλάδων

118.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Βολταμετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση  του NADH (δινουκλεοτίδιο αδενίνης νικοτιναμιδίου)

119.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα*

120.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων*

121.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ποσοτική ανίχνευση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (aspirin) σε φαρμακευτικά προϊόντα*

122.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή υμενίων πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες για τον έλεγχο σχηματισμού βιουμενίων από παθογόνους μικροοργανισμούς*

123.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών (Σαρτάνες) με ηλεκτροχημικές τεχνικές*

124.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ακινητοποίηση πρωτεϊνών σε ηλεκτρόδια από υλικά άνθρακα*

125.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Νικόλαος Μπουρόπουλος

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων ZnO για βιοαναλυτικές εφαρμογές

126.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Βασίλειος Γεωργακίλας

Β.Ε. & Δ.Ε.

Παρασκευή και ηλεκτροχημικός 

χαρακτηρισμός υλικών αιματίτη

127.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποίηση ηλεκτροδίων με αιμίνη για ανίχνευση οργανικών αλογονούχων ενώσεων στο νερό

128.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Β.Ε. & Δ.Ε.

Ανάπτυξη βολταμετρικού αισθητήρα για την ανίχνευση ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε φαρμακευτικά προϊόντα

129.       

Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Ιωάννης Κούτσελας

Β.Ε. & Δ.Ε.

Τροποποιημένα υμένια ΤiO2 με περοβσκίτες για την ανίχνευση ντοπαμίνης

130.       

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Α.

Δ.Ε.

Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης*

131.       

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Α.

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα*

132.       

Ψαρράς Γεώργιος

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων χαλκού*

133.       

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Α

Δ.Ε.

Διηλεκτρική απόκριση σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη*

134.       

Ψαρράς Γεώργιος

κ. Γ. Βεκίνης, Ερευνητής Α’ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Δ.Ε.

Σύνθετα υλικά με βάση το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) με θερμομονωτικές ιδιότητες*

135.       

Ψαρράς Γεώργιος

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων καρβιδίου του βολφραμίου*

136.       

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Πατσίδης Α

Δ.Ε.

Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/σωματιδίων τιτανικού βαρίου*

137.       

Ψαρράς Γεώργιος

Δρ. Μανίκα Γ.

Δ.Ε.

Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων Cu/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*

138.       

Ψαρράς Γεώργιος

 Β.Ε.

Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές*

 

Με * σημειώνονται οι τίτλοι των ΒΕ και ΔΕ που έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουν
 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021