Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021


α/α Επιβλέπων 1 Επιβλέπων 2 B.E. ή/& Δ.Ε. Τίτλος θέματος
1 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Τοπογλίδης Εμμανουήλ Β.Ε & Δ.Ε. Οπτικοί βιοαισθητήρες αιμίνης.
2 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Κοσιώνης Σπυρίδων Β.Ε & Δ.Ε. Μελέτη των συντονισμών Fano σε ολοκληρώσιμες φωτονικές δομές.
3 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ.Ε. Οπτογενετική.
4 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ.Ε. Οπτικοί διασυνδετές για συστήματα κβαντικών επικοινωνιών.
5 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ.Ε. Εφαρμογές της Φωτονικής στην Γεωργία Ακριβείας.
6 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Καρούτσος Ευάγγελος Β.Ε & Δ.Ε. Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser.
7 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Κωστόπουλος Βασίλειος (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών) Δ.Ε. Μελέτη και κατασκευή συγκολλητών συνδέσμων υάλου-σύνθετου υλικού με τεχνικές laser.*
8 Αυγουρόπουλος Γεώργιος   Δ.Ε. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτού βολλαστονίτη (CaSiO3) για καταλυτικές εφαρμογές.*
9 Αυγουρόπουλος Γεώργιος   Δ.Ε. Ορυκτός ασβεστίτης με δημήτριο (Ce-CaCO3) για αποθήκευση CO2.*
10 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Λιανός Παναγιώτης (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) Δ.Ε. Μελέτη μπαταριών Αλουμινίου - Αέρα με σκοπό την εφαρμογή τους σε φορητές συσκευές.*
11 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Λιανός Παναγιώτης (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) Δ.Ε. Φωτοηλεκτροχημική διάσπαση νερού με ορυκτό σφαλερίτη (ZnS).*
12 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Γεωργακίλας Βασίλειος Δ.Ε. Υβριδικές νανοδομές γραφενίου για μπαταρίες ιόντων νατρίου.*
13 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Οπτοακουστική Aerogel/ Xerogel.
14 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Ολογραφία υπευρευκρινών νανοδομών.
15 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Aerogel/ Xerogel :Σύνθεση και επεξεργασία καινοτόμων υπερελαφρών νανοπροτύπων.
16 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Βιομιμητικές δομές και προηγμένη μικρο-υδροδυναμική.
17 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Νανοκατασκευαστική & Νανοεκτύπωτική.
18 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Ολογραφικοί Φωτονικοί και Πλασμονικοί Βιο-αισθητήρες.
19 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Lab-on-Chip.
20 Βάϊνος Νικόλαος   B.E. & Δ.Ε. Στερεολιθογραφική προτυποποίηση 3D-Mικρομηχανών.
21 Βάϊνος Νικόλαος Καρούτσος Ευάγγελος B.E. & Δ.Ε. Παλμική εναπόθεση νανοσύνθετων λειτουργικών υλικών με λέιζερ σε Mικρομηχανές.
22 Βάϊνος Νικόλαος   Δ.Ε. Αλληλεπιδράσεις υλικών με ηλεκτρομαγνητική και σωματιδιακή ακτινοβολία για βιοϊατρικές εφαρμογές.*
23 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Αυτοσυναρμολόγηση χειρόμορφων δομών από μη χειρόμορφες δομικές μονάδες στη νανοκλίμακα.
24 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Έξυπνα και αποκρίσιμα ρευστά. Μοντελοποίηση και εφαρμογές.*
25 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Μετατροπές φάσεων και αυτοοργάνωση σε κολλοειδείς διασπορές.
26 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Μοριακές προσομοιώσεις πολυμερικών αλυσίδων.
27 Βανακάρας Αλέξανδρος Βάινος Νικόλαος B.E. & Δ.Ε. Έξυπνα υλικά με ενσωμάτωση υγρών κρυστάλλων σε νανο και μικρο δομημένες επιφάνειες.
28 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Υπολογιστική προσομοίωση διάδοσης ασθενειών και σύνδεση με φαινόμενα διάχυσης.*
29 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. & Δ.Ε. Ρόλος της ενέργειας ανταλλαγής και συσχέτισης στις ηλεκτρονιακές και μαγνητικές ιδιότητες κραμάτων Heusler.*
30 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. & Δ.Ε. Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler.*
31 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. Φωτοβολταϊκές εφαρμογές ανόργανων περοβσκιτών.*
32 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. & Δ.Ε. Ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες κραμάτων Heusler που περιέχουν αποκλειστικά άτομα μετάλλων μετάβασης.
33 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. Μαγνητικοί ημιαγωγοί μηδενικού σπιν-χάσματος: Μία νέα κατηγορία υλικών.*
34 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. Υπερπυκνωτές: Σύνθεση Χαρακτηρισμό και Εφαρμογές τους.*
35 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. Υλικά για κάθετη μαγνητική εγγραφή.*
36 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. Εφαρμογές των μαγνητικών υλικών στην ανάπλαση οστών.
37 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. Μαγνητισμός και μαγνητικά υλικά: Ιστορική αναδρομή και μελλοντικές προκλήσεις.
38 Γαλανάκης Ιωσήφ   B.E. & Δ.Ε. Ρόλος της αταξίας στις μαγνητικές ιδιότητες των κραμάτων Heusler.
39 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε. Αξιολόγηση ημιεμπειρικών μεθόδων κβαντικής χημείας για τη μελέτη ηλεκτρονικών ιδιοτήτων συστημάτων ημιαγωγών.
40 Γαρουφαλής Χρήστος   Β.Ε. & Δ.Ε. Αναζήτηση βέλτιστων δομών σε μόρια και στερεά, με τη μέθοδο του σμήνους σωματιδίων (particle swarm optimization).*
41 Γαρουφαλής Χρήστος   Δ.Ε. Θεωρητική μελέτη δομικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων αλλοτροπικών δομών του γραφενίου.
42 Γαρουφαλής Χρήστος   Β.Ε. & Δ.Ε. Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών ημιαγωγών.
43 Γαρουφαλής Χρήστος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη γεωμετρικών διαμορφώσεων ατομικών συσσωματωμάτων, με χρήση γενετικών αλγορίθμων.
44 Γαρουφαλής Χρήστος   Β.Ε. & Δ.Ε. Βελτιστοποίηση υβριδικών συναρτησιακών για τη μελέτη οπτικών ιδιοτήτων νανοσωματιδίων ημιαγωγών.
45 Γαρουφαλής Χρήστος   Β.Ε. & Δ.Ε. Παραμετροποίηση συναρτησιακών με διορθώσεις μακράς εμβέλειας για τη μελέτη οπτικών ιδιοτήτων νανοσωματιδίων ημιαγωγών.
46 Γεωργακίλας Βασίλειος Αυγουρόπουλος Γεώργιος Β.Ε. & Δ.Ε. Τα νανοϋλικά του άνθρακα ως ηλεκτρόδια σε μπαταρίες ιόντων αλκαλίων.*
47 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. Νανοσωματίδια άνθρακα με φωταύγεια στο κόκκινο για βιοαπεικόνιση.*
48 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Υβρίδια γραφενίου για ηλεκτρονικές εφαρμογές.*
49 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Το γραφένιο και τα παραγωγά του ως φορέας μεταφοράς φαρμάκων.*
50 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Χημική τροποποίηση γραφενίου και παραγώγων και διασπορά σε υδατικά μέσα.*
51 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Παράγωγα γραφενίου και συμβολή τους στη βιοϊατρική.*
52 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Γραφένιο και πράσινη χημεία.*
53 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Μελέτη της δοξορουβικίνης σε συστήματα μεταφοράς φαρμάκων.*
54 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Τα σύμπλοκα εγκλεισμού στην φαρμακευτική χημεία.*
55 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Eνίσχυση φωτοπολυμερών με νανοϋλικά άνθρακα.*
56 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Χημική τροποποίηση της επιφάνειας νανοσωματιδίων άνθρακα με οργανικές λειτουργικές ομάδες και Δ.Ε. βιοεφαρμογές.*
57 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Εφαρμογές νανοϋλικών άνθρακα σε φορέσιμα ηλεκτρονικά (wearable electronics).*
58 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Υβρίδια νανοδομημένων υλικών στις βιοεφαρμογές.*
59 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου με χρήση σε αυτοκινούμενα.
60 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση και βιοεφαρμογές ψηφίδων άνθρακα.*
61 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Νανοϋλικά για ηλεκτροχημικές συσκευές μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας.
62 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση και χαρακτηρισμός μεσοπορωδών υλικών.
63 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Σύνθεση πορωδών υλικών από βιομάζα.
64 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε μοριακά συστήματα διπλής μεταφοράς πρωτονίου.
65 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενο φωτο-επαγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα σε εγκεφαλικούς δενδρίτες.
66 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Υπολογιστική εργαλειοθήκη για οπτικές λαβίδες: Οπτικές δυνάμεις σε χειρόμορφα νανοσωματίδια.
67 Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

&

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε. Χωρικός διαχωρισμός διμερών χειρόμορφων μορίων μέσω σχεδιασμού Χαμιλτονιανής.
68 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Εμμανουήλ B.E. & Δ.Ε. Οπτική κάθαρση ρακεμίκου μείγματος με χρήση τμηματικού αδιαβατικού περάσματος.
69 Θανόπουλος Ιωάννης

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

&

Στεφανάτος Διονύσιος

B.E. & Δ.Ε. Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
70 Θανόπουλος Ιωάννης Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε συστήματα εκφυλισμένων καταστάσεων με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
71 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Απελευθέρωση φαρμάκου ελεγχόμενη από αντιστρεπτές χημικές αντιδράσεις.*
72 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου.
73 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μεταφορά φορτίου στο DNA.
74 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA.
75 Καλόσακας Γεώργιος Γ. Λευθεριώτης (Τμήμα Φυσικής) Δ.Ε. Μοντελοποίηση διάχυσης ιόντων σε ηλεκτροχρωμικά υμένια.
76 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη συνθέτων πορωδών υλικών με ημιαγωγούς.*
77 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη δισδιάστατων μη τοξικών ημιαγωγών.*
78 Κούτσελας Ιωάννης Τοπογλίδης Εμμανουήλ B.E. & Δ.Ε. Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια.*
79 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους.
80 Μπασκούτας Σωτήριος Γαρουφαλής Χρήστος B.E. & Δ.Ε Αλληλεπιδράσεις Förster Μεταξύ Κβαντικών Τελειών και Βιολογικών Μορίων.
81 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-InP Πυρήνα – Κελύφους.
82 Μπασκούτας Σωτήριος Γαρουφαλής Χρήστος B.E. & Δ.Ε. Μεταφορά ενέργειας μεταξύ Κβαντικών Τελειών ZnO και Βιολογικών Μορίων με εφαρμογή στη θεραπεία του καρκίνου.
83 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Εύρεση Ψευδοδυναμικών για Ημιαγώγιμες Τελείες ZnS με την Εμπειρική Μέθοδο Ψευδοδυναμικού.
84 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Μελέτη των Ηλεκτρονιακών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO υπό την Επίδραση Εξωτερικής Υδροστατικής Πίεσης με την Εμπειρική Μέθοδο Ψευδοδυναμικού.
85 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Προσδιορισμός της ενέργειας σύνδεσης πρόσμιξης σε κυλινδρικές τελείες ZnO παρουσία ηλεκτρικού πεδίου και μαγνητικού πεδίου.
86 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών InP σε διάφορες μήτρες.
87 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Μελέτη Ιδιοτήτων νανοδομημένων μεταλλικών ημιαγώγιμων οξειδίων με εφαρμογές στους αισθητήρες και στην φωτοκατάλυση.*
88 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε. Ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες πυρήνα/κελύφους ZnO/ZnSe: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες και εφαρμογές.
89 Μπουρόπουλος Νικόλαος Ψαρράς Γεώργιος Δ.Ε Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και ιδιότητες σύνθετων υλικών πολυ(ε-καπρολακτόνης) και υδροξυαπατίτη.
90 Μπουρόπουλος Νικόλαος Πατσίδης Αναστάσιος Δ.Ε Τρισδιάστατη εκτύπωση σύνθετων βιοσυμβατών ικριωμάτων.
91 Μπουρόπουλος Νικόλαος Πατσίδης Αναστάσιος Δ.E. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός βιοσυμβατών ικριωμάτων μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
92 Μπουρόπουλος Νικόλαος Πατσίδης Αναστάσιος Δ.Ε. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και ιδιότητες βιοσυμβατών υλικών μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωση.
93 Πασπαλάκης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού.
94 Πασπαλάκης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης.
95 Πασπαλάκης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε Ελεγχόμενη μη-γραμμικότητα Kerr σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με μεταλλική νανοσφαίρα.
96 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. & Δ.Ε Επίδραση ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στη μη-γραμμική απορρόφηση σε ασύμμετρες ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες*.
97 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση.
98 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους Ημιαγωγούς.
99 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση τμηματικώς αδιαβατικού περάσματος.*
100 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου.
101 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
102 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
103 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
104 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
105 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια.
106 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε δομή ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών.
107 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας.
108 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
109 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
110 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές.
111 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός.*
112 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Επίδραση θερμικής ανόπτησης σε πολυστρωματικά υμένια με βάση κραμα NiFe και το οξείδιο αυτού.*
113 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός σύνθετων υλικών σε αναζήτηση πλασμονικών συντονισμών.*
114 Πουλόπουλος Παναγιώτης   B.E. Ο Σιδηρος, τα κράματά του και εφαρμογές.*
115 Πουλόπουλος Παναγιώτης   B.E. Το Αλουμίνιο, τα κράματά του και εφαρμογές.*
116 Πουλόπουλος Παναγιώτης   B.E. Μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα και εφαρμογές.*
117 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Νανο-κυψέλες για αποθήκευση νανοϋλικών.*
118 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Κβαντικές τελείες μονοχαλκογενιδίων ασβεστίου και εφαρμογές τους σε φωτοβολταικά.*
119 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Μελέτη της επίδρασης ΦΒ συστήματος-θερμοκηπίου στην ανάπτυξη της καλλιέργειας και της φωτοσύνθεσης.*
120 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Χρήση και επίδραση Υλικών Αλλαγής Φάσης σε Φωτοβολταϊκό Σύστημα εγκατεστημένο σε θερμοκήπιο.*
121 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Οπτικές ιδιότητες νανοδομημένων μετάλλων.*
122 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Φωνόνια σε νανοδομημένα υλικά.*
123 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Έγχρωμα φωτοβολταϊκά.*
124 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Φωνονικές επικοινωνίες.
125 Στεφανάτος Διονύσιος Εμμανουήλ Πασπαλάκης Β.Ε. & Δ.Ε. Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων.
126 Στεφανάτος Διονύσιος Εμμανουήλ Πασπαλάκης Β.Ε. & Δ.Ε. Έλεγχος επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα φύλλα γραφενίου με τη χρήση αδιαβατικών Συντομεύσεων.
127 Στεφανάτος Διονύσιος Εμμανουήλ Πασπαλάκης Β.Ε. & Δ.Ε. Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων.
128 Στεφανάτος Διονύσιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Κβαντικός έλεγχος του σπιν της ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία.
129 Στεφανάτος Διονύσιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων.
130 Στεφανάτος Διονύσιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών δυνάμεων.
131 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Βολταμμετρικοί αισθητήρες για την ανίχνευση χλωραμφενικόλης.*
132 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Τροποποίηση εκτυπωμένων ηλεκτροδίων για βιοαναλυτικές εφαρμογές.*
133 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Ηλεκτροχημικές ιδιότητες υμενίων TiO2 με μεταλλικά σουλφίδια.*
134 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Χρήση βολταμμετρικών τεχνικών για την πιστοποίηση της σύζευξης συνθετικών πεπτιδίων.
135 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ανίχνευση γλυκόζης.*
136 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. Ανάπτυξη ηλεκτροχημικού αισθητήρα για τον ποσοτικό προσδιορισμό αντιεπιληπτικών φαρμάκων.*
137 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υμενίων ΤiO2 πάνω σε ευκαμπτα πλαστικά υποστρώματα και μαγνητικά ελαστομερή για ακινητοποίηση πρωτεϊνών.
138 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια πάστας γραφίτη για την ανίχνευση ντοπαμίνης.
139 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Τροποποιημένα SPEs με αιμίνη για την ανίχνευση τριχλωροξικού οξέος.
140 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Ανάπτυξη αισθητήρων βασισμένοι σε δομές γραφενίου.*
141 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. & Δ.Ε Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και λειτουργικότητα υβριδικών νανοδιηλεκτρικών πολυμερικής μήτρας/τιτανικού ψευδαργύρου (ZnTiO3)/(οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO).*
142 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Ανάπτυξη χαρακτηρισμός και λειτουργικότητα σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/σωματιδίων χαλκού.*
143 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Ανάπτυξη χαρακτηρισμός και λειτουργικότητα σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/σωματιδίων οξειδίου του χαλκού*.
144 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός σύνθετων πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη*.
145 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. & Δ.Ε 5). Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά: μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης συστημάτων πολυαιθυλενίου/νανοσωματιδίων αλούμινας*.
146 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Μελέτη της θερμο-μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων PVDF/γραφενίου*.
147 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. & Δ.Ε Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά BaZrO3/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*.
148 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης*.
149 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Μελέτη των θερμο-μηχανικών ιδιοτήτων του σύνθετου υβριδικού συστήματος Fe3O4/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης*.
150 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης*.
151 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης*.
152 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Αναστάσιος B.E. & Δ.Ε Ανάπτυξη χαρακτηρισμός και πολυ-λειτουργικότητα νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/γραφενίου.
153 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. & Δ.Ε Μελέτητηςηλεκτρικήςσυμπεριφοράςνανοσύνθετωνπολυοξυμεθυλενίου (polyoxymethylene)/πολυουρεθάνης (polyurethane)/ φθοριοεκτορίτης (uorohectorite).
154 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με ενίσχυση ενεργών διηλεκτρικών: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές.
155 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με ενίσχυση αγώγιμων υλικών: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές.
156 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με ενίσχυση μορφών άνθρακα: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές.*
157 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. Σύνθετα υλικά: Τεχνολογικός, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος.*
158 Ψαρράς Γεώργιος   B.E. Ευφυή σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021