Υπαγωγή προπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Επιστήμης των Υλικών σε καθεστώς μερικής φοίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι, η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στην υπ’ αριθμ. 249/15.02.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε τις προϋποθέσεις και τις λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με την υπαγωγή των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α 141).

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (κατά περίπτωση), στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

Η υπαγωγή των αιτούντων σε καθεστώς μερικής φοίτησης γίνεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Από την Γραμματεία