Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα Επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Στις 6/9/2018 εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών.