Γεωργακίλας Βασίλειος

Νανοδομημένα και νανοσύνθετα υλικά. Σύνθεση, χημική τροποποίηση και εφαρμογές.

Νανοδομημένα υλικά άνθρακα (νανοσωλήνες, γραφένιο, φουλερένια, νανοσωματίδια άνθρακα, νέες αλλοτροπικές μορφές): ανάπτυξη νέων χημικών συνθετικών μεθόδων, χημική τροποποίηση με οργανικές λειτουργικές ομάδες, πολυμερή, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση τους σε εφαρμογές όπως η ενίσχυση πολυμερών, φωτοβολταϊκά, βιοτεχνολογία. Νέα σύνθετα υλικά συνδυάζοντας νανοδομημένα υλικά με πολυμερή, μεταλλικά νανοσωματίδια, οργανικά και ανόργανα νανοϋλικά (πορώδη, φυλλόμορφα). Μεταλλικά νανοσωματίδια – χημική τροποποίηση και ιδιότητες (μαγνητικά, οπτικές ιδιότητες). Ανόργανα φυλλόμορφα πορώδη νανοϋλικά. Ο στόχος της σύνθεσης, της χημικής τροποποίησης και της μελέτης των νανοδομημένων και νανοσύθετων υλικών είναι η χρησιμοποίηση τους σε εφαρμογές που συμβάλλουν στην βελτίωση των όρων διαβίωσης του ανθρώπου και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

  • “Organic Functionalization of Carbon Nanotubes,” V. Georgakilas, K. Kordatos, M. Prato, D.M. Guldi, M. Holzinger, and A. Hirsch, J. Am. Chem. Soc. 124, 760 (2002).
  • “Supramolecular self-assembled fullerene nanostructures,” V. Georgakilas, F. Pellarini, M. Prato, D.M. Guldi, M. Melle-Franco, and F. Zerbetto, P. Natl. Acad. Sci. USA 99, 5075-5080 (2002).
  • “Decorating Carbon Nanotubes with Metal or Semiconductor Nanoparticles ,” V. Georgakilas, D. Gournis, V. Tzitzios, L. Pasquato, DM. Guldi, and M. Prato, Invited Feature Article J. Mater. Chem. 17, 2679–2694, (2007).
  • “Multi-Purposed Organically Modified Carbon Nanotubes: From functionalization to nanotube composites V. Georgakilas, A. Bourlinos, D. Gournis, T. Tsoufis, C. Trapalis, A. Mateo Alonso, and M. Prato, J. Am. Chem. Soc. 130, 8733-8740 (2008).
  • “Liquid-phase Exfoliation of Graphite Towards Solubilized Single Graphenes,” A.B. Bourlinos, V. Georgakilas, R. Zboril, T.A. Steriotis, and A. Stubos, Small, 5, 1841-45 (2009).

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996321

viegeorgaki (AT) upatras {DOT} gr