Οδηγίες συγγραφής ΜΔΕ

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Μ.Ε.Δ., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λπ., παρατίθενται στο Παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τα πρότυπα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ΜΕΔ συνοδεύεται από δήλωση του/της ΜΦ, στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως ότι: α. ακολούθησε πιστά όλους τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας, και β. η εργασία του δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, αλλά έρευνας, στην οποία συμμετείχε ενεργά