Μαθήματα

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο και κατεύθυνση ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΕΥ-Α1 10 Προχωρημένα Θέματα Φυσικοχημείας και Στατιστικής Θερμοδυναμικής των Υλικών
ΕΥ-Α2 10 Προηγμένες Πειραματικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών
ΕΥ-* 10 Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα επιλογής του Α’ Εξαμήνου
ΣΥΝΟΛΟ 30  
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΥ-Α4 10

Μίκρο- και Νάνο-φασικά Υλικά / Νανοεπιστήμες

(Διατάξεις, λειτουργικότητες)

ΕΥ-Α5 10 Μοντελοποίηση Υλικών

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α’

Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΕΥ-Β1.1 7 Σχεδιασμός, Σύνθεση και Επεξεργασία Προηγμένων Υλικών
ΕΥ-Β2.1 7 Μικρο/Νανο-Τεχνολογία Υλικών
EY-Β3.1 10 Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή (Μ.Ε.Δ.) Ι
ΕΥ-* 6 Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα επιλογής του Β’ Εξαμήνου
ΣΥΝΟΛΟ 30  
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΥ-Β3.1 6

Βιοϋλικά, Βιομοριακά και Βιομιμητικά Συστήματα

(Δομή, Αλληλεπιδράσεις, Βιοσυμβατότητα, Βιοτεχνολογία)

ΕΥ-Β4.1 6 Μοριακά Υλικά
ΕΥ-Β5.1 6 Χημεία Νανο- και Βιο-Υλικών
ΕΥ-Β6.1 6 Προηγμένα Σύνθετα και Υβριδικά Υλικά
ΕΥ-Β7.1** 6 Ειδικά Πειραματικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β’

Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΕΥ-Β1.2 7 Κβαντικά Φαινόμενα στα Υλικά. Θεωρία και Υπολογιστικές Προσομοιώσεις με Μεθόδους Πρώτων Αρχών
ΕΥ-Β2.2 7 Τεχνικές και Μεθοδολογίες Προσομοίωσης Υλικών από την Ατομική στη Μακροσκοπική Κλίμακα.
EY-Β3.2 10 Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή Ι (Μ.Ε.Δ. Ι)
ΕΥ-* 6 Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα μαθήματα επιλογής Β' Εξαμήνου
ΣΥΝΟΛΟ 30  
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΥ-Β3.2 6 Μοντελοποίηση και Μοριακή Προσομοίωση Χαλαρών Υλικών και Βιομοριακών Συστημάτων
ΕΥ-Β4.2 6 Μεσοσκοπική Προσομοίωση Υλικών και Λειτουργικών Διατάξεων (Θερμικές, Μηχανικές, Ηλεκτρονικές, Φωτονικές, Φωνονικές Ιδιότητες)
ΕΥ-Β5.2 6 Θεωρία και Προσομοίωση Υλικών και Διατάξεων Νανο-Οπτικής, Νανο-Ηλεκτρονικής και Νανο-Μαγνητισμού
ΕΥ-Β6.2** 6 Ειδικά Θεωρητικά/Υπολογιστικά Θέματα στην Επιστήμη των Υλικών
     

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α & Β

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΕΥ-Γ1 30 Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή ΙΙ (Μ.Ε.Δ. ΙΙ)

 

**Σημείωση: Προχωρημένα μαθήματα εξειδικευμένων σεμιναρίων που καλύπτουν νέες ή αναδυόμενες τεχνικές και μεθοδολογίες στο αναφερόμενο γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021