Σπουδές

Έρευνα στο Τμήμα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών εστιάζουν στη μελέτη προηγμένων υλικών που υπόσχονται τεχνολογικές εφαρμογές

Η έρευνα καλύπτει τρία μεγάλα πεδία μοριακά υλικά, βιο-υλικά και μικρο- και νανο-φασικά υλικά

Ερευνητικές υποδομές του Τμήματος

Ομάδες ερευνητών του Τμήματος αναπτύσσουν δραστηριότητες σε θεματικούς χώρους αιχμής της Επιστήμης των Υλικών.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τρέχοντα σεμινάρια και εκδηλώσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα Επιστημονικής/Ερευνητικής Ημερίδας


imuspon


 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα, Ελλάδα
Τηλ.
(+30) 2610 996333
Fax
(+30) 2610 996300
Mail
mscisecr@upatras.gr