Επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στην υπ’ αριθμ. 270/19.01.2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε σχετικά με την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων κατά το εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’) ως εξής:

Α.     Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Κυματικής και Θερμικής Φυσικής» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής».
          Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. Πατσίδης Αναστάσιος (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Βασιλακάκη Μαριάννα-Σταματίνα
 3. Δημητρακάκης Γεώργιος
 4. Μανίκας Αναστάσιος
 5. Μαθιουδάκης Γεώργιος
 6. Κολοκυθάς-Ντούκας Αργύριος

Β.     Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Πολυμερικών και Σύνθετων Υλικών» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο ΙΙΙ Επιστήμης των Υλικών».

        Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. Πατσίδης Αναστάσιος (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Μανίκας Αναστάσιος
 3. Μαθιουδάκης Γεώργιος
 4. Κολοκυθάς-Ντούκας Αργύριος

Γ.     Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Οπτικής και Σύγχρονης Φυσικής» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο ΙV Φυσικής».

       Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. Πατσίδης Αναστάσιος (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Βασιλακάκη Μαριάννα-Σταματίνα
 3. Δημητρακάκης Γεώργιος
 4. Μανίκας Αναστάσιος
 5. Μαθιουδάκης Γεώργιος
 6. Κολοκυθάς-Ντούκας Αργύριος
 7. Μπλέκος Κωνσταντίνος

Ενστάσεις επί της ανωτέρω απόφασης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (mscisecr@upatras.gr) έως και την Πέμπτη 25/1/2024 και ώρα 12:00 μ.μ. προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως.

 

Από την Γραμματεία

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021