Πέντε Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών απέσπασαν υποτροφία για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από το ΙΚΥ στον τομέα Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικού. Είναι αξιοσημείωτο πως από τις 31 συνολικά υποτροφίες που έλαβε το Πανεπιστήμιο Πατρών στον τομέα Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικού οι πέντε είναι από το Τμήμα μας! Η επίδοση αυτή καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο έρευνας σε υλικά και τεχνολογίες αιχμής που διεξάγεται στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

 

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες υπότροφους.

Αλέξανδρος Βανακάρας,
Διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμη των Υλικών»

JDDST 2017 Best Paper

Το άρθρο με τίτλο: "3D printed oral solid dosage forms containing hydrochlorothiazide for controlled drug delivery" των Gioumouxouzis, C. I., Katsamenis, O. L., Bouropoulos, N., & Fatouros, D. G. βραβεύτηκε από το Επιστημονικό περιοδικό Journal of Drug Delivery Science and Technology σαν το "Most outstanding JDDST research article in 2017".

Το βραβείο ανακοινώθηκε στο 11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, που πραγματοποιήθηκε στην Γρανάδα από 19-22 Μαρτίου ου 2018.

 

 

 

 

 

 

Abstract: 3D printing has been recently employed in the design and fabrication of medicine, aiming to improve their properties and release behavior. In the current work an oral solid dosage formwas created by Fused Deposition Modeling (FDM), using a custom built filament comprised of a water soluble polymer polyvinyl alcohol (PVA), mannitol and hydrochlorothiazide(HCTZ) as model drug and further co-formulated via Hot-Melt Extrusion (HME). This composition was printed as the inner part of a three-compartment hollow cylinder dosage form using a dual extrusion 3D FDM printer, whereas the outer parts of the formulation consisted of water-insoluble polylactic acid (PLA). The produced formulations were characterized by means of differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TGA). Release studies were performed in pH 1.2 and 6.8 whereas time-lapsed X-ray microfocus Computed Tomography (4D-CT), was employed to visualize volumetric and morphological changes of the formulations during the dissolution procedure. The results showed that HCTZ was incorporated in the amorphous state. Dissolution studies demonstrated that HCTZ exhibited zero-order kinetics whereas 4D-CT revealed a bi-directional smooth and homogenous reduction of PVA further corroborating the dissolution studies. The results showed that FDM printing might be used to ‘fine tune’ the release of drug molecules.

Σύμφωνα με την κατάταξη του Καθηγητή κ. Ιωαννίδη (https://med.stanford.edu/profiles/john-ioannidis) η οποία αφορά τους Επιστήμονες με Ελληνικά ονόματα που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στη Διεθνή Βιβλιογραφία, τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών οι κ.κ. Ιωσήφ Γαλανάκης, Βασίλειος Γεωργακίλας και Μιχαήλ Σιγάλας βρίσκονται εντός του καταλόγου (ο κατάλογος παρατίθεται μαζί με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν από τον κ. Ιωαννίδη).

Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους για την διάκριση αυτή και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο επιστημονικό τους έργο.

Σωτήριος Μπασκούτας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών

YoungResearcherAward Angelopoulou2

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια (υποψήφια διδάκτωρ) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών και υπότροφος του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, κ. Πηνελόπη Αγγελοπούλου, με την επίβλεψη του Επικ. Καθηγητή Γιώργου Αυγουρόπουλου, αξιολογήθηκε από διεθνή επιστημονική επιτροπή και κέρδισε το πρώτο βραβείο "Young Researcher Award" στο διεθνές συνέδριο "13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies" για την εργασία με τίτλο "Combustion-synthesized LiMn-based spinel nanostructures as cathode materials for lithium-ion batteries".

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος μας, κ. Ευάγγελος Σενής κέρδισε το βραβείο καλύτερης ομιλίας στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης των Υλικών, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 20 - 23 Σεπτεμβρίου του 2015, για την παρουσίαση της εργασίας με τίτλο: "The impact of grain size/interface at Boron Carbide/epoxy composites: dielectric properties and molecular dynamics".

SenisAward