Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για διδακτορικές σπουδές. Μεγάλη επιτυχία υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Πέντε Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών απέσπασαν υποτροφία για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από το ΙΚΥ στον τομέα Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικού. Είναι αξιοσημείωτο πως από τις 31 συνολικά υποτροφίες που έλαβε το Πανεπιστήμιο Πατρών στον τομέα Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικού οι πέντε είναι από το Τμήμα μας! Η επίδοση αυτή καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο έρευνας σε υλικά και τεχνολογίες αιχμής που διεξάγεται στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

 

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες υπότροφους.

Αλέξανδρος Βανακάρας,
Διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμη των Υλικών»