Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών σε παγκόσμιες κατατάξεις διακεκριμένων επιστημόνων για το 2021

To υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος επιβεβαιώνεται από την επικαιροποιημένη βιβλιομετρική μελέτη των J. Baas, K. Boyack, J. P.A. Ioannidis (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3) του Πανεπιστημίου Στάνφορντ για το έτος 2021. Η μελέτη κατατάσσει τους επιστήμονες βάσει ενός σύνθετου βιβλιομετρικού δείκτη, ο οποίος βασίζεται σε επιμέρους δείκτες της επιστημονικής βάσης δεδομένων Scopus. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους κορυφαίους 100.000 ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, καθώς και όσους ανήκουν στο 2% του υπο-πεδίου στο οποίο δραστηριοποιούνται. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικούς καταλόγους, έναν για το συνολικό έργο των επιστημόνων και ένα δεύτερο για την επιρροή του ερευνητικού έργου τους για το έτος 2020.

Ο κατάλογος για το συνολικό έργο περιέχει 829 διακεκριμένους επιστήμονες με διεύθυνση ελληνικού πανεπιστημίου/ιδρύματος/φορέα και ο κατάλογος για την επιστημονική επιρροή το 2020 περιέχει 846 διακεκριμένους επιστήμονες με διεύθυνση ελληνικού πανεπιστημίου/ιδρύματος/φορέα.

Επτά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος περιέχονται σε αυτούς τους καταλόγους. Συγκεκριμένα (με αλφαβητική σειρά): Ιωσήφ Γαλανάκης, Βασίλειος Γεωργακίλας, Σωτήριος Μπασκούτας, Εμμανουήλ Πασπαλάκης, Μιχαήλ Σιγάλας, Διονύσιος Στεφανάτος και Γεώργιος Ψαρράς.