ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022-2023

logo up 4color stamp                                                                                                                      logo praktikhs

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2022-2023
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επικ Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πάτρα, 01/02/2023

 H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

  1. Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Πρόεδρος)
  2. Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Μέλος)
  3. Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής (Μέλος)

Αφού έλεγξε ενδελεχώς τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των 52 υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την προκήρυξη:

  • τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές και επί πτυχίω μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

  • ο αριθμός μορίων όπως προκύπτουν από τον τύπο, (θα υπολογισθεί από την Ομάδα του Ψηφιακού Άλματος χρησιμοποιώντας στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα”):

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜊𝜌ί𝜔𝜈 =(𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜀𝜋𝜄𝜏𝜐𝜒ώ𝜍 𝜀𝜉𝜀𝜏𝛼𝜎𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈 𝜇𝛼𝜃𝜂𝜇ά𝜏𝜔𝜈 × 0.8) × 𝛭. 𝛰./(𝛦𝜉ά𝜇𝜂𝜈𝜊 𝜑𝜊ί𝜏𝜂𝜎𝜂𝜍 × 1.2)

(όπου Μ.Ο είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων).

αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Επιστήμης των Υλικών» πενήντα ένα (51) φοιτητές/τριες, από τους/τις συνολικά πενήντα δυο (52) φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Η οριστική σειρά κατάταξης όπως διαμορφώθηκε μετά τις ενστάσεις είναι η παρακάτω.

 

Πίνακας Επιλεγέντων

  A/A Α. Μ. ΜΟΡΙΑ
  1 1074158 30.21333
  2 1074140 29.72
  3 1074199 26.8
  4 1066412 26.55778
  5 1074182 26.2019
  6 1069268 25.97185
  7 1066406 25.95185
  8 1074122 25.69524
  9 1066384 24.46222
  10 1066304 24.37037
  11 1066363 23.85778
  12 1074101 23.28
  13 1066357 22.33333
  14 1066411 21.91407
  15 1074130 21.87429
  16 1066326 21.80444
  17 1066306 21.71481
  18 1074144 21.46571
  19 1078509 21.43333
  20 1074126 21.33333
  21 1066386 20.85926
  22 1074148 20.66667
  23 1074159 20.32762
  24 1061396 20.13879
  25 1066420 19.81778
  26 1066307 19.12444
  27 1066364 19.11111
  28 1074149 18.7181
  29 1074151 18.61333
  30 1066398 18.45333
  31 1062809 18.31576
  32 1074194 18.25524
  33 1061410 18.15273
  34 1061372 17.26364
  35 1066415 16.98889
  36 1074134 16.85333
  37 1066369 14.98074
  38 1074175 14.88095
  39 1061324 14.36242
  40 1053305 13.57128
  41 1048952 13.24356
  42 1066377 13
43 1022929 12.90706  
44 1061308 12.85818  
45 1061353 12.09259  
46 1066409 11.48148  
47 1053272 11.28103  
48 1061309 10  
49 1022651 9.311373  
50 1056165 8.5  
51 1053341 8.098462  
             

Πίνακας Επιλαχόντων/Επιλαχουσών

(Δεν υπάρχουν επιλαχόντες/επιλαχούσες)

Πίνακας Απορριφθεισών Αιτήσεων

Α/Α Α.Μ. ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1074138 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ECTS

Οι 51 φοιτητές/τριες επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

            

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

  1. Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος-Πρόεδρος).
  2. Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Μέλος).
  3. Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής (Μέλος).

 

espa

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021