ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2023-2024

logo up 4color stamp                                                                                                                      logo praktikhs

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2023-2024
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αν. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πάτρα, 31/01/2024

 H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

  1. Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Αν. Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος - Πρόεδρος)
  2. Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Μέλος)
  3. Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής (Μέλος)

Αφού έλεγξε ενδελεχώς τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των 49 υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με την προκήρυξη οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 62

και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

  • τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές και επί πτυχίω μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος
  • ο αριθμός μορίων όπως προκύπτουν από τον τύπο, (θα υπολογισθεί από την Ομάδα του Ψηφιακού Άλματος χρησιμοποιώντας στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα”):

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜊𝜌ί𝜔𝜈 =(𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜀𝜋𝜄𝜏𝜐𝜒ώ𝜍 𝜀𝜉𝜀𝜏𝛼𝜎𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈 𝜇𝛼𝜃𝜂𝜇ά𝜏𝜔𝜈 × 0.8) × 𝛭. 𝛰./(𝛦𝜉ά𝜇𝜂𝜈𝜊 𝜑𝜊ί𝜏𝜂𝜎𝜂𝜍 × 1.2)

(όπου Μ.Ο είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων).

 

Καθώς δεν υπήρξαν ενστάσεις οι παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων φοιτητών καθίστανται οριστικοί, τα οποία επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Πίνακας Επιλεγέντων

A/A Α. Μ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΜΟΡΙΑ
1 1074188 9 52 7.06 220 27.19
2 1074101 9 48 7.05 204 25.07
3 1074187 9 45 6.61 186 22.03
4 1074131 9 45 6.56 186 21.87
5 1067059 9 42 6.86 174 21.34
6 1082912 7 33 6.75 136 21.21
7 1066306 11 50 7.00 214 21.21
8 1082899 7 35 6.35 143 21.17
9 1075602 9 43 6.55 180 20.86
10 1082872 7 33 6.59 135 20.71
11 1074136 9 43 6.41 182 20.42
12 1082864 7 32 6.68 129 20.36
13 1082909 7 31 6.76 125 19.96
14 1074119 9 42 6.36 172 19.79
15 1074107 9 39 6.83 167 19.73
16 1074146 9 39 6.81 162 19.67
17 1090160 7 33 6.07 134 19.08
18 1078510 7 30 6.44 121 18.40
19 1074109 9 39 6.33 162 18.29
20 1075609 9 41 6.02 168 18.28
21 1074134 9 37 6.64 157 18.20
22 1082933 7 26 7.04 104 17.43
23 1082894 7 27 6.68 108 17.18
24 1079634 9 36 6.44 149 17.17
25 1074087 9 35 6.62 144 17.16
26 1066324 11 43 6.17 180 16.08
27 1090139 7 26 6.47 102 16.02
28 1082962 7 25 6.72 100 16.00
29 1074118 9 35 6.04 142 15.66
30 1074102 9 32 6.59 131 15.62
31 1075273 9 33 6.37 136 15.57
32 1074132 9 31 6.49 127 14.90
33 1082929 7 25 6.23 98 14.83
34 1061398 13 40 6.98 172 14.32
35 1066417 11 37 6.31 152 14.15
36 1061333 13 44 6.25 189 14.10
37 1053305 15 36 8.36 145 13.38
38 1074095 9 28 6.42 113 13.32
39 1074154 9 29 6.17 121 13.25
40 1066370 11 34 6.28 142 12.94
41 1074142 9 28 6.22 109 12.90
42 1074190 9 25 6.66 100 12.33
43 1066305 11 32 6.33 128 12.28
44 1066403 11 32 5.78 131 11.21
45 1074115 9 26 5.79 105 11.15
46 1074094 9 25 6.02 96 11.15
47 1074200 9 24 5.95 95 10.58
48 1066342 11 28 6.03 110 10.23
49 1022651 19 37 7.59 151 9.85

          

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

  1. Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Αν. Καθηγητής (Επιστημονικά Υπεύθυνος-Πρόεδρος).
  2. Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Μέλος).
  3. Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής (Μέλος).

 

ESPA2021

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021