2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

logo up 4color stamp                                                                                                                      logo praktikhs

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

30 Μαρτίου 2023

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023" με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτού 4 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές και επί πτυχίω θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Φορείς Απασχόλησης, σε θέσεις σχετικές με την Επιστήμη των Υλικών σε πανελλήνια κλίμακα.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους μήνες μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:   01/06/2023

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:       30/09/2023

Προβλέπεται συμβολική αμοιβή (269,89€ το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να κάνουν ΠΑ σε φορείς με νόμιμους εκπροσώπους με τους οποίους έχουν α' και β' βαθμό συγγένειας. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι από: 30/03/2023 έως 24/04/2023 και ώρα 15:00 (εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής περιγράφονται παρακάτω.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών αποτελείται από τους κάτωθι:
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

30/03/2023

Δημοσιοποίηση προκήρυξης

24/04/2023

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

25/04/2023

Δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητριών/ών

01/06/2023

Έναρξη Περιόδου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

30/09/2023

Λήξη Περιόδου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να αποστείλουν μέσω του Ιδρυματικού τους e-mail, στη Γραμματεία του Τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.):

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (αρχείο της αίτησης)
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των ασκουμένων θα γίνει με βάση των αριθμό μορίων όπως προκύπτουν από τον τύπο, (θα υπολογισθεί από την Ομάδα του Ψηφιακού Άλματος χρησιμοποιώντας στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα”):

Αριθμός μορίων = ((Αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων x 0.8) x M.O.)/(Εξάμηνο φοίτησης x 1.2),

όπου Μ.Ο. είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων.

Ενστάσεις
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παν. Πατρών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.matersci.upatras.gr/el/announces/gia-tin-praktiki-askisi, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής, η οποία έχει ορισθεί από το Τμήμα.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετοχής στην Πράξη, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί:

και θα τοιχοκολληθεί:

  • στην Γραμματεία του Τμήματος

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021