Σέρπη Έλενα

 

 

 

Κύρια καθήκοντα σαν μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος:

  • Η ανάπτυξη, συντήρηση, προσαρμογή και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και υποδομών ΤΠΕ, και του Κέντρου Συστημάτων Υψηλής Υπολογιστικής Ισχύος του Τμήματος
  • Η τεχνική υποστήριξη των μελών και των φοιτητών του Τμήματος στην χρήση λογισμικού και υλικού Η/Υ, καθώς και των εργαλείων τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας

 

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση:

  • Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα “Εικονικοποίηση και Τεμαχισμός του Δικτύου με τεχνικές Δικτύωσης Καθοριζόμενης από Λογισμικό (SDN)"
  • Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο "Στατιστική Θεωρία των Υγροκρυσταλλικών Πολυμερών Κύριας Αλυσίδας" στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Πτυχίο στην Φυσική στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Εικονικοποίηση και Τεμαχισμός Δικτύων τελευταίας γενιάς
  • Δικτύωση Καθοριζόμενη από Λογισμικό (SDN)
  • Οπτικές επικοινωνίες ορατού φωτός (VLC)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 996306

 

serpi (AT) upatras {DOT} gr