Για την επικοινωνία σας με το Τμήμα

Σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και θεμάτων ταυτοποίησης του φοιτητή, η επικοινωνία σας με τη Γραμματεία του Τμήματος, αλλά και οποιαδήποτε σύνδεση που απαιτείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. δηλώσεις μαθημάτων για τους παλιούς φοιτητές εκτός progress), θα πρέπει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη χρήση του επίσημου e-mail που σας έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψιν οποιαδήποτε αλληλογραφία, ή δήλωση ή αποστολή αίτησης που δεν έχει γίνει μέσω του πανεπιστημιακού e-mail.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021