Αποτελέσματα της κατάταξης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018-19 (Ορθή Επανάληψη)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

       27 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σειρά κατάταξης Αριθμός Μητρώου Αριθμός Μορίων Σειρά κατάταξης Αριθμός Μητρώου Αριθμός Μορίων
1 1022644 35.34 22 1022691 24.19
2 1048902 35.12 23 1048896 23.98
3 1048970 34.72 24 1048910 23.75
4 1048866 34.16 25 1048935 23.62
5 1048959 31.40 26 1048924 23.42
6 1048947 29.09 27 1022640 22.82
7 1022622 28.43 28 1048982 22.81
8 1050130 27.53 29 1022733 22.71
9 1048932 27.49 30 1048914 22.70
10 1022605 26.98 31 1048875 22.65
11 1048968 26.80 32 1048863 21.49
12 1048965 26.60 33 1590 21.05
13 1048907 26.50 34 1048953 20.90
14 1614 25.64 35 1022625 20.89
15 1048903 25.21 36 1545 20.60
16 1048880 25.11 37 1048960 20.55
17 1625 24.93 38 1051479 20.48
18 1048876 24.87 39 1022693 20.34
19 1022583 24.80 40 1618 20.20
20 1022619 24.50 41 1569 19.81
21 1048884 24.44 42 1487 18.90
           
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ       ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
43 1022718 18.79   1652  
44 1589 17.68   1434  
45 1436 17.52   1048933  
46 1580 17.14   1048921  
47 1442 16.65      
48 1022725 15.90      

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Ιωσήφ Γαλανάκης, Αναπλ. Καθηγητής
.

 

Ενστάσεις

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών ). Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ.

 

 

 

 

 

espa

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021