Πίνακας με τις/τους φοιτήτριες/τές που επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Επιστημονικός  Υπεύθυνος: Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος (dalexa@upatras.gr)

Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Πουλόπουλος (poulop@upatras.gr)

 

 28 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (*)

 ΑΜ  

ΑΜ

836

 

1359

854

 

1364

877

 

1416

935

 

1424

1016

 

1432

1042

 

1437

1089

 

1461

1124

 

1486

1149

 

1503

1162

 

1513

1171

 

1562

1203

 

1598

1240

 

1602

1314

 

1609

1325

 

1620

1334

 

1625

1345

 

1631

1350

   

(* Κατ’ αύξοντα ΑΜ)

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021