Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

 

 

 

 

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Στο πλαίσιο αυτού 63 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές και επί πτυχίω θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις ή θεσμοθετημένους ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα, θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια κτλ) σε θέσεις σχετικές με την Επιστήμη των Υλικών σε πανελλήνια κλίμακα.

Η υποχρεωτική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους μήνες μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:   01/12/2021

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:       30/09/2022

Προβλέπεται συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 18/11/2021 και ώρα 14:00. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπ,ο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής επισυνάπτονται παρακάτω.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Επικ. Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Παναγιώτης Πουλόπουλος, Καθηγητής (Αναπλ. Επιστημονικός Υπεύθυνος).
Ιωσήφ Γαλανάκης, Καθηγητής.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

01/11/2021

Δημοσιοποίηση προκήρυξης

18/11/2021

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

22/11/2021

Δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητριών/ών

01/12/2021

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

30/09/2022

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να αποστείλουν μέσω του Ιδρυματικού τους e-mail, στη Γραμματεία του Τμήματος (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.):

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (αρχείο της αίτησης)
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των ασκουμένων θα γίνει με βάση των αριθμό μορίων όπως προκύπτουν από τον τύπο:

Αριθμός μορίων = ((Αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων x 0.8) x M.O.)/(Εξάμηνο φοίτησης x 1.2),

όπου Μ.Ο. είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων.

Oι φοιτητές/τριες που δεν έχουν ασκηθεί στην Πρακτική Άσκηση μοριοδοτούνται επιπλέον με 5 μόρια. Φοιτητές/τριες που έχουν ασκηθεί στο παρελθόν στα πλαίσια του Erasmus + Placement δεν μοριοδοτούνται.

Ενστάσεις
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει ορισθεί από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος/α ο οποίος/α έχει εξετασθεί επιτυχώς στα περισσότερα μαθήματα.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί:

και θα τοιχοκολληθεί:

  • στην Γραμματεία του Τμήματος

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021