Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη υλικών με έμφαση σε ευφυή συστήματα"

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Βάϊνος Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Βραδής Αλέξανδρος*

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Τμήμα Φυσικής

Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Βιτωράτος Ευάγγελος

Καθηγητής

Τμήμα Φυσικής

Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Παπανικολάου

Γεώργιος

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων και

Αεροναυπηγών

Μηχανικών

Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

* Παρατήρηση: Στην επταμελή επιτροπή επιλογής, ορίσθηκε αρχικά ως τακτικό εσωτερικό μέλος ο Καθηγητής κ. Σ. Σακκόπουλος, που συνταξιοδοτήθηκε στις 31.8.2012, βάσει απόφασης που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1084/16.12.2011 τ. Γ’ ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, αναπληρώθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Α. Βραδή, αρχικώς ορισθέν αναπληρωματικό μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη 

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Σιγάλας Μιχαήλ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Πομώνη Αικατερίνη

Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια

Τμήμα Φυσικής

Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Τοπρακτσιόγλου Χρήστος

Καθηγητής

Τμήμα Φυσικής

Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Πίσσης Πολύκαρπος

Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.

πατήστε στον σύνδεσμο

Καρακασίδης Μιχαήλ

Καθηγητής

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν/μίου Ιωαννίνων

πατήστε στον σύνδεσμο

Leventis Nicholas

Professor

Missouri University of Science and Technology -Department of Chemistry

πατήστε στον σύνδεσμο


Αναπληρωματικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γκότσης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γενικό Πολυτεχνείο Κρήτης

πατήστε στον σύνδεσμο

Μπέλτσιος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν/μίου Ιωαννίνων

πατήστε στον σύνδεσμο

 

Παρατήρηση: Το ορισθέν αναπληρωματικό μέλος από ΑΕΙ της αλλοδαπής δεν απεδέχθη τον ορισμό του λόγω νόμιμου κωλύματος και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα. 

2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Ψαρράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Βιογραφικό - Υπόμνημα)

 

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση