Διάλεξη με θέμα: “Περοβσκιτικά Υλικά σε Ηλιακές Κυψελίδες Τρίτης Γενιάς”

Την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00, ο Δρ Ανδρέας Καλτζόγλου (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'') θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα: “Περοβσκιτικά Υλικά σε Ηλιακές Κυψελίδες Τρίτης Γενιάς” στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.

Περίληψη

Οι χημικές ενώσεις με δομή περοβσκίτη έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της χρήσης τους σε φωτοβολταϊκές διατάξεις τρίτης γενιάς.

H απόδοση των περοβσκιτικών ηλιακών κελιών (perovskite solar cells) φτάνει σήμερα το 22%. Ωστόσο, η τεχνολογία τους δε βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο εμπορευματοποίησης, κυρίως λόγω της αστάθειας του υβριδικού περοβσκίτη (π.χ. CH3NH3PbI3) σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η έρευνα στρέφεται προς νέες χημικές ενώσεις με μεγαλύτερη σταθερότητα και χαμηλότερη τοξικότητα. Η παρουσίαση χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: 1) σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων περοβσκιτών του τύπου ABΧ3 (A = Cs, οργανικό κατιόν, B = Sn, Pb και X = Cl, Br, I) και A2SnΧ6 (A = Cs και X = Cl, Br, I), 2) προσδιορισμός των ηλεκτροπτικών ιδιοτήτων (π.χ. ενεργειακό χάσμα, φωταύγεια) και της χημικής σταθερότητας των ενώσεων, 3) κατασκευή και αξιολόγηση της απόδοσης των αντίστοιχων ηλιακών κυψελίδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο συσχετισμό χημικής σύστασης - κρυσταλλικής δομής (π.χ. 1D, 2D και 3D) - φυσικών ιδιοτήτων των περοβσκιτών που αναλύεται με τη βοήθεια πλήθους τεχνικών όπως η περίθλαση ακτίνων-Χ, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης καθώς επίσης οι φασματοσκοπίες υπεριώδους-ορατού, υπερύθρου και Raman.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021