Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη υλικών με έμφαση σε ευφυή συστήματα"

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Α) Από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο
& ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Βάϊνος Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Επιστήμη των φωτονικών υλικών και εφαρμογές (πειραματική κατεύθυνση) 271/7.3.2012 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Βιτωράτος Ευάγγελος

Καθηγητής

Φυσικής

Ιδιότητες μεταφοράς στα στερεά (Πειραματική Κατεύθυνση)

650/17.8.2009 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Παπανικολάου Γεώργιος

Καθηγητής

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Σύνθετα Υλικά

23/26.2.1993 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Τερζής Ανδρέας

Καθηγητής

Φυσικής

Θεωρητική φυσική με έμφαση στη στερεά κατάσταση, τα σύνθετα υγρά και πολυμερή

1111/20-8-2014 τ.Γ'

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Β) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο
& ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Καρακασίδης Μιχαήλ

Καθηγητής

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν/μίου Ιωαννίνων

Κεραμικά και σύνθετα υλικά 670/13.7.2012 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Μπέλτσιος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν/μίου Ιωαννίνων

Σύνθετα, μεμβράνες και κεραμικά υλικά 1139/23.10.2012 τ. Γ΄

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Γ) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιογραφικό Σημείωμα

Elias Siores

Professor

University of Bolton - Institute for Materials Research and Innovation

Ευφυή πολυλειτουργικά υλικά, φαινόμενα αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με υλικά

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Α) Από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο & ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Πομόνη Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Φυσικής

Ιδιότητες Μεταφοράς στα Στερεά

28/7.2.2006 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Τοπρακτσιόγλου Χρήστος

Καθηγητής

Φυσικής

Φυσική της συμπυκνωμένης ύλης - επιστήμη υλικών 90/24.4.2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Β) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο & ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Γκότσης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύνθετα Υλικά 663/21.08.2009 τ. Γ΄ Ένταξη σε άλλη Σχολή λόγω κατάργησης Τμήματος (ΦΕΚ εντ.. 641/20.06.2013 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Σπαθής Γεράσιμος

Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Μηχανική και Φυσική των Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

258/26.10.2004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Δρούγκα Ευαγγελία

Καθηγήτρια

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Μηχανική και Φυσική των Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών

885/6.11.2007 τ. Γ΄

πατήστε στον σύνδεσμο

Θεόδωρου Θεόδωρος

Καθηγητής

Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών

17/22.1.2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Γ) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιογραφικό Σημείωμα

Emmanuel Giannelis

Professor

Cornell University, Ithaca, USA - Department of Materials Science and Engineering

Νανοσύνθετα υλικά, νανοσωματίδια, νανορευστά, ευκαμπτα ηλεκτρονικά υλικά, νανοϋβριδικά υλικά, νανοϋβρι-δικές μεμβράνες για κυψέλες καυσίμων

πατήστε στον σύνδεσμο

Υποψήφιοι

 

Ψαρόμπας Ιωάννης

Βιογραφικό

Υπόμνημα

Ψαρράς Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών.

Βιογραφικό και Υπόμνημα

Βιογραφικό στα Αγγλικά

Συμπληρωματικό Υπόμνημα

 

 

Πρόσκληση Τελικής Εκλογής

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση