Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροφασικά και Νανοφασικά Υλικά"

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α) Από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο
& ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Μπασκούτας Σωτήριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Σχεδιασμός, ανάπτυξη ή/και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων νανοφασικών υλικών τεχνολογικού ενδιαφέροντος 641/20.6.2013 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Θεωρία ή/και υπολογιστικές προσομοιώσεις κβαντικών διεργασιών σε υλικά με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική ή/και τους κβαντικούς υπολογιστές

642/20.6.2013 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Περλεπές Σπυρίδων

Καθηγητής

Χημείας

Ανόργανη Χημεία 119/11.6.2001 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Σιγάλας Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Επιστήμη των υλικών σε μία ή περισσότερες από τις περιοχές: μοριακά υλικά, βιοϋλικά, μικροφασικά και νανοφασικά υλικά 353/12.5.2009 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Β) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο
& ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Τριμπέρης Γεώργιος

Καθηγητής

Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης

18/141.2009 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν/μίου Ιωαννίνων

Μαγνητικά Υλικά 661/21.6.2013 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Γ) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιογραφικό Σημείωμα

Γιαπιντζάκης Ιωάννης

Καθηγητής

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Συνοπτικά: Νανοφασικά μαγνητικά υλικά και εφαρμογές στην σπιντρονική (πείραμα). 

Πιο γενικά: Πειραματική μελέτη μαγνητικών ιδιοτήτων νανοφασ-ικών μαγνητικών υλικών, όπως λεπτών υμενίων, επιφανείων-διεπιφανειών, κραμάτων, νανοδομών του άνθρακα, κ.α., και εφαρμογές τους στην σπιντρονική

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α) Από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο

& ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Τερζής Ανδρέας

Καθηγητής

Φυσικής

Θεωρητική φυσική με έμφαση στη στερεά κατάσταση, τα σύνθετα υγρά και πολυμερή 1111/20.8.2014 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

Λεβέντης Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Εφαρμοσμένη επιστήμη μικρο-φασικών και νανο-φασικών υλικών με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις περιοχές: κεραμικά, ύαλοι, πορώδη μέσα, λεπτά υμένια, επιφανειακά-διεπιφανειακά φαινόμενα

1496/23.12.2013 τ.Γ'

πατήστε στον σύνδεσμο

Βραδής Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φυσικής

Μελέτη δομής και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των υλικών

300/16.12.2004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Βάϊνος Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Επιστήμη των φωτονικών υλικών και εφαρμογές (πειραματική κατεύθυνση) 271/7.3.2012 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Β) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο

& ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Πολάτογλου Χαρίτων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης – Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Στερεών

87/17.5.1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Καλογήρου Ορέστης

Καθηγητής

Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός - Μαγνητικές και Ηλεκτρικές Ιδιότητες της Ύλης 721/13.8.2010 τ. Γ’

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Γ) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιογραφικό Σημείωμα

Πέτρου Άθως

Professor

Physics Department, University at Buffalo, The State University of New York, USA

Συνοπτικά: Πειραματική μελέτη ημιαγώγιμων νανοδομών (κυρίως μαγνητικών νανοδομών) και εφαρμογές στην σπιντρονική. Πιο γενικά: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ημιαγώγιμων νανοδομών και μελέτη φυσικών ιδιοτήτων τους. Τα τελευταία χρόνια μελετάει κυρίως μαγνητικές ιδιότητες των νανοδομών αυτών και τις εφαρμογές τους στην σπιντρονική.

πατήστε στον σύνδεσμο

 
Υποψήφιος: Γαλανάκης Ιωσήφ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Βιογραφικό και Υπόμνημα)

 

 

Πρόσκληση Τελικής Εκλογής

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση