Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία ή/και υπολογιστικές προσομοιώσεις κβαντικών διεργασιών σε υλικά με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική ή/και τους κβαντικούς υπολογιστές"

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργας Αναστάσιος

Καθηγητής

Φυσικής Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Κουρής Στυλιανός

Καθηγητής

Φυσικής Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Παπαγεωργίου Βασίλειος

Καθηγητής

Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Φωτεινός Δημήτριος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Καραφυλλίδης Ιωάννης

Καθηγητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

πατήστε στον σύνδεσμο

Τριμπέρης Γεώργιος

Καθηγητής

Φυσικής Ε.Κ.Π.Α.

πατήστε στον σύνδεσμο

Vourdas Apostol

Professor

University of Bradford England – Department of Computing

πατήστε στον σύνδεσμο


γ) Αναπληρωματικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Βάϊνος Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Έλληνας Δημοσθένης

Καθηγητής

Γενικό Πολυτεχνείου Κρήτης

πατήστε στον σύνδεσμο

Πελεκάνος Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Παν/μίου Κρήτης

πατήστε στον σύνδεσμο

Περάκης Ηλίας 

Καθηγητής 

Φυσικής Παν/μίου Κρήτης 

πατήστε στον σύνδεσμο 

Πολάτογλου Χαρίτων Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πατήστε στον σύνδεσμο
Christodoulides Demetrios Professor University of Central Florida, USA - The College of Optics and Photonics πατήστε στον σύνδεσμο

Παρατήρηση: Ορισθέν αναπληρωματικό μέλος από άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής δεν απεδέχθη τον ορισμό του λόγω νόμιμου κωλύματος και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα. 

2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

 

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση