Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροφασικά και Νανοφασικά Υλικά"

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Σιγάλας Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Γεώργας Αναστάσιος

Καθηγητής

Φυσικής Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Βάϊνος Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Τερζής Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φυσικής Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

 

Αναπληρωματικά μέλη 

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Κουρής Στυλιανός

Καθηγητής

Φυσικής Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

Ρούδας Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

πατήστε στον σύνδεσμο

Σώρας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

πατήστε στον σύνδεσμο

Γαλιώτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών Παν/μίου Πατρών

πατήστε στον σύνδεσμο

β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ


Τακτικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Καφεσάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Παν/μίου Κρήτης

πατήστε στον σύνδεσμο

Κριεζής Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

πατήστε στον σύνδεσμο

Christodoulides Demetrios

Professor

University of Central Florida, USA - The College of Optics and Photonics

πατήστε στον σύνδεσμο


Αναπληρωματικά μέλη

Όνομα

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Σφηκόπουλος Θωμάς

Καθηγητής

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.

πατήστε στον σύνδεσμο

Συβρίδης Δημήτριος

Καθηγητής

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.

πατήστε στον σύνδεσμο

Psaltis Demetri

Professor

École Polytechnique Fédérale de Lausanne, (EPFL) Switzerland – School of Engineering (STI) - Department of Electrical Engineering

πατήστε στον σύνδεσμο 

2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Γιαννόπαπας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Βιογραφικό και Υπόμνημα)

 

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση