Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο "Χηµική σύνθεση υλικών βιοϊατρικού ή/και τεχνολογικού ενδιαφέροντος στις γνωστικές περιοχές των υβριδικών υλικών και υλικών υπερµοριακής αυτοδόµησης"

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α) Από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο
& ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Λεβέντης Νικόλαος

Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Εφαρμοσμένη Επιστήμη Μικρο-Φασικών και Νανο-Φασικών Υλικών με εξειδίκευση σε μια ή περισσότερες από τις περιοχές: Κεραμικά, Ύαλοι, Πορώδη Μέσα, Λεπτά Υμένα, Επιφανειακά - Διεπιφανειακά Φαινόμενα

1496/23.2.2013 τ. Γ'

πατήστε στον σύνδεσμο

Περλεπές Σπυρίδων

Καθηγητής

Χημείας

Ανόργανη Χημεία

119/11.6.2001 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Αλετράς Αλέξιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χημείας

Βιοχημεία με έμφαση στη Βιοχημεία του Εξωκυττάριου Χώρου

5/14.1.2004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Βανακάρας Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης των Υλικών

Μοντελοποίηση (Θεωρητική ή/και Υπολογιστική) Αυτοοργάνωσης σε Μοριακά & Υπερμοριακά Υλικά 621/21.6.2012 τ. Γ΄

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Β) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο & ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Τρικαλίτης Παντελεήμων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανόργανη Χημεία

929/18.11.2009 τ. Γ΄

πατήστε στον σύνδεσμο

Δενδρινού - Σαμαρά Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανόργανη Χημεία

1227/29.12.2010 τ. Γ΄

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Γ) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιογραφικό Σημείωμα

Λεοντίδης Επαμεινώνδας

Καθηγητής

Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Ειδικές ιοντικές επιδράσεις σε φυσικοχημικά και βιολογικά συστήματα, σύνθεση/παρασκευή υβριδικών πυριτικών υλικών, υμενίων από σταθεροποιημένες κολλοειδείς διασπορές νανοσωματιδίων, ανάπτυξη και νανοκρυστάλλων ημιαγωγών σε διαλύματα πολυμερών ή/και τασιενεργών

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α) Από το Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο & ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Κουτσούκος Πέτρος

Καθηγητής

Χημικών Μηχανικών

Ανόργανη Χημεία

125/30.06.1989 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Βύνιος Δημήτριος

Καθηγητής

Χημείας

Βιοχημεία – Συνδετικός Ιστός 56/29.1.2007 τ. Γ'

πατήστε στον σύνδεσμο

Καραμάνος Νικόλαος

Καθηγητής

Χημείας

Βιοχημεία και Οργανική Βιοχημική Ανάλυση

180/29.7.2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

Χριστόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής

Χημείας

Αναλυτική Χημεία

60/24.2.2004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.’

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Β) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Γνωστικό Αντικείμενο & ΦΕΚ

Βιογραφικό Σημείωμα

Λουλούδη Μαρία

Καθηγήτρια

Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανόργανη Χημεία

181/15.2.2012 τ. Γ΄

πατήστε στον σύνδεσμο

Μπέλτσιος Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύνθετα, μεμβράνες και κεραμικά υλικά

1139/23.10.2012 τ. Γ΄

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

Γ) Από το Μητρώο Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα προέλευσης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιογραφικό Σημείωμα

Alexandridis Paschalis

Professor

Department of Chemical and Biological Engineering, University at Buffalo, The State University of New York, USA

Υλικά υπερμοριακής αυτοδόμησης, (μακρο)μοριακά μικκύλια, σύνθεση υβριδικών κολλοειδών

πατήστε στον σύνδεσμο

 

 

 

Υποψήφιος: Μπακανδρίτσος Αριστείδης, Λέκτορας Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Βιογραφικό και Υπόμνημα)


 

Πρόσκληση Τελικής Εκλογής

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση