Στην Ελλάδα της κρίσης το Ελληνικό Πανεπιστήμιο υπάρχει στο παγκόσμιο επιστημονικό στερέωμα και αριστεύει.

Αυτό απέδειξε πρόσφατη έρευνα στο επιστημονικό έργο των Ελληνικών Πανεπιστημίων που δημοσιεύεται παγκοσμίως στα έγκυρα διεθνή περιοδικά με κριτές. Η έρευνα διεξήχθη με χρήση της πλέον έγκυρης διεθνούς βάσης επιστημονικών δεδομένων THOMSON-REUTERS IS I-WEB OF SCIENCE® για την πενταετία 2006-2010, λαμβάνοντας υπόψη τους επίσημους δείκτες διεθνούς απήχησης των επιστημονικών δημοσιεύσεων και επιτευγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα: Τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας της κρίσης αριστεύουν