Εργαστήριο ΙΙ Φυσικής

Θερμική διαστολή: Mέτρηση του συντελεστή γραμμικής διαστολής διαφόρων μετάλλων.
Προσδιορισμός θερμοχωρητικότητας θερμιδόμετρου και θερμότητα τήξης πάγου. Μέτρηση θερμότητας εξαέρωσης με τη βοήθειας του διαγράμματος θ = f(t).
Ηλεκτρικό ισοδύναμο της θερμότητας.
Απλή αρμονική κίνηση. Ταλάντωση μάζας-ελατηρίου.
Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το φυσικό εκκρεμές.
Μελέτη στάσιμων κυμάτων σε χορδή.
Μελέτη διακροτήματος.
Στάσιμα ηχητικά κύματα και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα
Περίθλαση ηχητικών κυμάτων