Εργαστήριο Ι Φυσικής

Μετρήσεις – Θεωρία σφαλμάτων. Ανάλυση πειραματικών δεδομένων – Γραφικές παραστάσεις.
Μέτρηση πυκνότητας υλικών – Χρήση διαστημόμετρου – μικρόμετρου. Εύρεση του μέτρου στρέψης μεταλλικών συρμάτων. Στροφικές ταλαντώσεις και ροπή αδράνειας.
Μέτρηση  του  συντελεστή  εσωτερικής  τριβής  υγρού  με  τη  μέθοδο  της  πτώσης μικρών σφαιρών.
Μελέτη της επιφανειακής τάσης υγρών.
Ελαστική και πλαστική παραμόρφωση – Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας.
Θεώρημα διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας – Δίσκος του Maxwell.